Een maatje voor brugklassers

School’s cool is een mentororganisatie die kwetsbare kinderen ondersteuning biedt bij schoolse zaken en bij het welbevinden van het kind. Het doel van School's cool is het voorkomen van vroege schooluitval en het vergroten

van de kansen van leerlingen in het voortgezet onderwijs.


Wil je meer weten over Project School's Cool? Neem contact op met de coördinator van dit project, Anne de Jong.

 

Anne de Jong is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer

06 53 81 71 09 en via email anne.de.jong@fortewelzijn.nl.
Voor brugklassers die een maatje nodig hebben, en voor mensen die vrijwilliger willen worden.