Cultuurcoach

Wat doet een cultuurcoach?

Voor inwoners van Overbetuwe legt de Cultuurcoach van Forte Welzijn verbindingen, zodat zij van lokale kunst, cultuur en erfgoed kunnen genieten. In samenwerking met gemeente Overbetuwe, lokale/regionale cultuur-en erfgoedaanbieders, Cultuur Oost en Meer Muziek in de Klas ontstaat zo een mooi lokaal cultureel aanbod voor inwoners. 

Onderwijs & de cultuurcoach

Ook binnen het onderwijs legt de cultuurcoach talloze verbindingen om cultuureducatie te stimuleren. Zo is er een convenant cultuureducatie, een muziekakkoord en een jaarlijks cultuurmenu voor het primair en voortgezet onderwijs.
De Cultuurcoach luistert goed, haalt de vraag op bij de scholen en ondersteunt de lokale en/of regionale cultuuraanbieders om deze vervolgens met elkaar te matchen. Daarnaast verbindt de cultuurcoach het binnen met het buitenschools culturele aanbod.

Meer muziek in de klas

De Cultuurcoach maakt muziekeducatie mogelijk voor alle leerlingen op de basisschool in Overbetuwe met het landelijk project Meer Muziek in de Klas. Dit doet zij samen met lokale  muziekverenigingen, muziekscholen, gemeente Overbetuwe, Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) en Cultuur Oost. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Daniëlle van Deutekom, telefoonnummer 06 – 23 38 96 41, email:
danielle.van.deutekom@fortewelzijn.nl.