Een maatje voor een kind of jongere

Forte School Overbetuwe is een mentororganisatie die kwetsbare kinderen en jongeren ondersteuning biedt bij schoolse zaken en hun welbevinden.

Het doel van Forte School Overbetuwe is dat kinderen ondersteuning krijgen waar zij dit nodig hebben zodat ze in de klas makkelijker mee kunnen komen, meer zelfvertrouwen krijgen en zich prettig voelen op school.

Daarnaast hebben we tot doel vroegtijdig schooluitval te voorkomen en de kansen van leerlingen in het basis en- voortgezet onderwijs te vergroten.

Forte School Overbetuwe helpt leerlingen:

  • vanaf groep 3 tot groep 8 op de basisschool
  • uit groep 8 die overstappen naar het Voortgezet Onderwijs
  • die vastlopen in het Voortgezet Onderwijs

Forte School Overbetuwe biedt ondersteuning op maat. We kijken naar wat het kind of de jongere nodig heeft om vooruit te kunnen op school. Plezier houden in school en vertrouwen in eigen kunnen zijn hierbij het belangrijkst. Dit staat aan de basis van verdere ontwikkeling op leer- en sociaal- emotioneel gebied.

 

Mentoren lopen gedurende langere periode met de leerling mee en bouwen een goede vertrouwensband op. Dit is de basis waarop goede begeleiding plaats vindt. Zij helpen de leerling bij:

  • leren plannen en structuur brengen in het maken van huiswerk
  • herhalen of voorbereiden van leerstof
  • vergroten van het zelfvertrouwen
  • begeleiden bij het aangaan van nieuwe vriendschappen

Zomaar voorbeelden waarmee je als mentor te maken krijgt.

Wil je meer weten over Forte School Overbetuwe of wil je je direct aanmelden als mentor? Neem dan contact op met
Daniëlle van Deutekom, coördinator Forte School Overbetuwe, via 06  23 38 96 41 of mail: danielle.van.deutekom@fortewelzijn.nl.