Een maatje voor een kind of jongere

Forte School Overbetuwe is een mentororganisatie die kwetsbare kinderen en jongeren ondersteuning biedt bij schoolse zaken en bij het welbevinden van het kind.

Het doel van Forte School Overbetuwe is dat kinderen daar ondersteuning krijgen waar zij dit nodig hebben zodat
ze in de klas makkelijker mee kunnen komen, meer zelfvertrouwen krijgen en zich prettig voelen op school.

Daarnaast hebben we tot doel het voorkomen van vroegtijdig schooluitval en het vergroten van de kansen van leerlingen in het basis en- voortgezet onderwijs.
In Overbetuwe hebben we een aanbod voor leerlingen vanaf groep 3 tot groep 8 op
de basisschool. Daarnaast een aanbod voor leerlingen die de overstap gaan maken
van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs en voor leerlingen die vastlopen in het Voortgezet Onderwijs. 

De kracht van deze projecten is het bieden van ondersteuning op maat. Er wordt gekeken naar wat het kind of de jongere nodig heeft om vooruit te kunnen op school. Belangrijk hierbij is dat de leerling plezier in school blijft houden en het vertrouwen in eigen kunnen groeit. Dat staat aan de basis van de verdere ontwikkeling op leergebied en sociaal- emotioneel gebied.

Mentoren lopen gedurende langere periode met de leerling mee en bouwen een goede band op. Op basis van dat vertrouwen kan de begeleiding plaats vinden. Denk aan het leren plannen en structuur brengen in het maken van huiswerk, het herhalen of

voorbewerken van leerstof, het vergroten van het zelfvertrouwen en kan de begeleiding plaats vinden. Denk aan het leren plannen en structuur brengen in het maken van huiswerk, het herhalen of voorbewerken van leerstof, het vergroten van het zelfvertrouwen en het begeleiden bij het aangaan van nieuwe vriendschappen. Zomaar voorbeelden waarmee je als mentor te maken krijgt.

Wil je meer weten over Forte School Overbetuwe? Neem dan contact op met de coördinator, Daniëlle van Deutekom. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-23 38 96 41 en via email : danielle.van.deutekom@fortewelzijn.nl.

Ben jij die vrijwilliger die 1-2 uurtjes per week een leerling thuis bezoekt en ondersteunt met allerlei schoolzaken?
Word dan mentor van een kind/ jongere! Heb jij een dosis enthousiasme en zin om tijd te investeren in de toekomst van een kind en spreekt je dit aan? Dan zitten we graag met je aan tafel om je meer te vertellen over dit zinvolle- en uitdagende werk!

Wil je meer weten of wil je je direct aanmelden als mentor, neem dan contact op met Daniëlle van Deutekom van Forte Welzijn- team Overbetuwe. Dat kan telefonisch op nummer 085 – 040 60 66 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur) of
via 06 - 23 38 96 41. Je kunt ook mailen naar : danielle.van.deutekom@fortewelzijn.nl.