Huisbezoeken 75+

In opdracht van de Gemeente Overbetuwe voeren vrijwilligers van Forte Welzijn tijdens een huisbezoek een open gesprek met inwoners van 75 jaar en ouder. Via de huisbezoeken komen behoeften en mogelijkheden van (groepen) burgers in beeld en kan er tijdig geanticipeerd worden op hulpvragen en signalen.

 

Doel is de zelfredzaamheid van inwoners vergroten met als thema’s:

-        Eenzaamheid verminderen

-        Langer zelfstandig thuis wonen

-        Eigen kracht van mensen meer inzetten

-        Versterken van het sociale netwerk van mensen

-        Sociale vitaliteit van de kern vergroten

 

De huisbezoeken worden per kern uitgevoerd, de resultaten worden vastgelegd in een rapportage en besproken in een dorpsgesprek.

In september 2019 zijn de vrijwilligers gestart met het brengen van huisbezoeken in Elst. Voor deze huisbezoeken zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers die bezoeken willen brengen aan inwoners van 75 jaar en ouder. Kijk hiervoor op de vrijwilligersvacaturebank overbetuwe.

 Kernen, die reeds bezocht zijn:
2018-2019 Herveld Andelst, Rapportage

2016-2017 Heteren, Rapportage en Verslag dorpsgesprek

2015-2016 Hemmen, Rapportage

2013-2015 Driel, Rapportage

2013-2014 Randwijk, Rapportage

2013-2014 Valburg en Homoet, Rapportage

 

Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar huisbezoeken@fortewelzijn.nl.