Forte Geldzaken

Heb je moeite met het invullen van formulieren?

Of moet je een belastingaangifte doen?

Krijg je je administratie maar niet op orde?

Ben je bang om (dieper) in de schulden te raken?

Raak je het financiële overzicht kwijt?

Kun je  hiervoor geen hulp vinden in uw omgeving?

En heb je geen financiële middelen voor deskundige hulp? 

 

Een getrainde vrijwilliger van Forte Welzijn kan je ondersteunen.
De vrijwilliger komt bij je thuis en gaat samen met jou aan de slag.
De vrijwilliger gaat uiteraard vertrouwelijk om met je gegevens. Voor deze hulp bij de administratie teken je een samenwerkingsovereenkomst, we leggen je graag uit waarom. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met
de gemeente Overbetuwe en het maatschappelijk werk.

 

Voor vragen en overleg kun je terecht bij de coördinator, Foka Bruggema. Zij is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Forte Welzijn : 085-040 60 66 en per email: fortegeldzaken@fortewelzijn.nl.


Toeslagenspreekuur

Sinds maart 2018 helpt Forte Welzijn inwoners van de gemeente Overbetuwe om problemen met toeslagen te voorkomen tijdens het Toeslagenspreekuur. Met ingang van 14 januari 2019 is het Toeslagenspreekuur verplaatst van de dinsdag- naar de maandagochtend.

Veel inwoners hebben te maken met zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvang toeslag en het kindgebonden budget. Omdat de Belastingdienst een systematiek hanteert met een controle achteraf, wordt niet altijd het juiste bedrag uitbetaald. Daardoor moeten burgers vaak toeslagen terugbetalen of bestaat er nog recht op een nabetaling. Veel mensen weten niet dat ze zelf veranderingen met betrekking tot hun inkomen of huishouden moeten doorgeven aan de Belastingdienst Toeslagen.
De regels zijn ingewikkeld en verschillen per toeslag.


Onze vrijwilligers van het Toeslagenspreekuur geven je hierover graag advies. Daarnaast bieden zij hulp en ondersteuning.
Door een korte lijn met de Belastingdienst beschikken onze vrijwilligers over de juiste informatie. Het Toeslagenspreekuur is bedoeld voor burgers van de gemeente Overbetuwe met een laag inkomen. Getrainde vrijwilligers kunnen je helpen bij het

aanvragen of wijzigen van de toeslagen van de Belastingdienst.

Op werkdagen tussen 09.00 uur en 13.00 uur kun je zelf een afspraak maken. Hiervoor kun je bellen met telefoonnummer:
085 – 040 60 66. Je kunt ons uiteraard ook een e-mail sturen. Ons e-mailadres is: belastingspreekuur@fortewelzijn.nl.

De afspraken voor het Toeslagenspreekuur vinden met ingang van 14 januari 2019 eens per veertien dagen plaats op de maandagochtend. Ons adres is de Wieken, prinses Irenestraat 49, 6661EA in Elst.

Om je een idee te geven over het toeslagenspreekuur kun je een filmpje bekijken dat we erover gemaakt hebben.