Mantelzorg: een hele zorg!

Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe geeft informatie, advies en (groepsgerichte) ondersteuning aan iedereen die zorgt voor een naaste, zowel jonge- als oudere inwoners. De ondersteuning is gericht op het verlichten van de (zorg)taken van de mantelzorger en versterken van de mantelzorger.
Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als een luisterend oor, respijtzorg (vervangende zorg) om overbelasting te voorkomen, werk en mantelzorg, mantelzorgwaardering, voorbereiding indicatiegesprekken of samenwerking met anderen. Regelmatig worden themabijeenkomsten, ontmoetingsactiviteiten en trainingen georganiseerd. Deze worden aangekondigd via de website van
Forte Welzijn en via de huis-aan-huisbladen.

                                                                   Mantelzorg Overbetuwe is er voor jou!

Mantelzorgers kunnen zich registreren bij Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe. Zij worden dan op de hoogte gehouden van activiteiten en themabijeenkomsten. Hiervoor kun je contact opnemen met de receptie van Forte Welzijn via telefoonnummer
085 – 040 60 66 of via email : mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl.

Ook zorgprofessionals kunnen terecht voor vragen rondom mantelzorgers. Daarnaast streven we ernaar om mantelzorg als onderdeel van het dagelijkse leven op de kaart te zetten in eigen omgeving buurt of wijk zoals bijvoorbeeld bij sportverenigingen.


Vaste bijeenkomsten voor mantelzorgers:

* Mantelzorg café : 1 keer per kwartaal, in maart, juni, september en december, ‘s avonds van 19.30 uur tot 21.00 uur.
* OntMoet! : 1 keer per 2 weken op dinsdagmiddag. Het is een ontmoetingsmogelijkheid voor (ex)mantelzorgers om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Ook is er dan iemand van Mantelzorg Overbetuwe aanwezig die je informatie kan geven over o.a. dementie, respijtzorg of andere vragen die je als mantelzorger hebt. Dit najaar zijn deze bijeenkomsten op 8 september,
22 september,  6 oktober, 20 oktober, 3 november en 17 november 2020.

* Alzheimer café : vanaf oktober 2020 elke 2e dinsdagavond van de maand.

Voor de jonge mantelzorgers (5 tot en met 21 jaar) wordt er minimaal 1 keer per jaar een ontspannende activiteit georganiseerd. Informatie hierover krijgen de jongeren die geregistreerd staan en wordt via de website, krant en scholen bekend gemaakt.

Heb je vragen over- of behoefte aan (meer) informatie over mantelzorg, individuele ondersteuning, activiteiten rondom mantelzorg, dan kun je contact opnemen met Marijke Arends, mantelzorgcoördinator Forte Welzijn.

Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 49 88 10 94 of via het algemene telefoonnummer  van Forte Welzijn : 085 – 040 60 66.
Of mail naar: mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl.


20 september 2020

Alzheimer Café Overbetuwe binnenkort weer van start

Met veel plezier kunnen wij laten weten dat het Alzheimer Café Overbetuwe vanaf 13 oktober 2020 weer van start gaat!
In deze nieuwsbrief vertellen we hier meer over. We willen alvast verklappen dat onze cafés vanaf nu plaatsvinden op de Basisschool Stap voor Stap - Kruisakkers 3 in Elst. We verhuizen ook naar een andere dag in de week: vanaf nu is het Alzheimercafé op de tweede dinsdag in de maand. De eerstvolgende bijeenkomst is dus op 13 oktober a.s.

 

Met het oog op jouw- en onze veiligheid hanteren we voorlopig een maximum aantal van 20 gasten per avond. Daarbij hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers/naasten voorrang.

 

Wil je je alsjeblieft vooraf aanmelden via alzheimercafe.overbetuwe@alzheimervrijwilligers.nl ? Vermeld daarbij je naam,
e-mailadres en telefoonnummer en ook met hoeveel personen je komt.

Met vriendelijke groet, 

Marijke Arends


Geactualiseerd 4 september 2020

OntMoet! Voor mantelzorgers in de gemeente Overbetuwe

Ben je mantelzorger of was je mantelzorger? Wil je andere (oud)mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen? Wil je in een ongedwongen sfeer een praatje maken met gelijkgestemden?
Dat kan! Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe is, in samenwerking met de bibliotheek, gestart met de organisatie van een een gezellig, ontspannen moment om met  elkaar ervaringen uit te wisselen: ontMoet! De data van deze bijeenkomsten zijn telkens op dinsdagmiddag.
De volgende bijeenkomsten zijn op 8 september, 22 september,  6 oktober, 20 oktober, 3 november en 17 november 2020.

 
In verband met de RIVM maatregelen zijn we verplicht je vooraf te vragen om je aan te melden en er is er een maximaal aantal gasten toegestaan.

Op de genoemde data ben je van 14.00 uur tot 15.30 uur van harte welkom in de bibliotheek in Elst als je je van te voren aangemeld hebt. Tijdens deze middagen is er iemand van Mantelzorg Overbetuwe aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Natuurlijk kom je alleen als gezond bent en geen klachten hebt. Ook houden we rekening met de 1,5 meter regel.

Voor aanmelding en informatie kun je mailen naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl. Je kunt ook bellen naar Marijke Arends, telefoonnummer 06 - 49 88 10 94 of naar de receptie van Forte Welzijn: 085 - 040 60 66.


12 augustus 2020

Mantelzorgers in coronatijd

Hoewel de beperkende maatregelen rondom het coronavirus effect hebben, is het virus nog steeds actief en zijn we er dus ook nog niet vanaf. Natuurlijk willen we de mantelzorgers blijven ondersteunen want het blijft toch een onzekere tijd.
Graag willen we je op de hoogte blijven houden van allerlei initiatieven en tips om je gezondheid optimaal te houden.
Laat ons weten wat we voor jou kunnen doen. Dit kan eenvoudig door het sturen van een mailtje naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl. Natuurlijk kun je ons ook altijd bellen als je vragen hebt of je verhaal kwijt wilt:
bel dan naar telefoonnummer 06 - 49 88 10 94.

Daarnaast is er Mantelzorg.nl en het landelijk initiatief Mantelzorgelijk. Beide organisaties geven allerlei interessante tips en bieden ondersteuning aan mantelzorgers Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen op hun websites.  De organisatie Mantelzorgelijk heeft ook een mail voor mantelzorgers doen uitgaan. Deze mail kunt u hier lezen.

Om mantelzorgers, die zorgen voor mensen met psychische klachten, extra te ondersteunen in deze coronatijd is een brochure uitgegeven met informatie en tips. 

Namens Mantelzorg Overbetuwe wensen we jullie sterkte en wijsheid toe en blijf goed voor jezelf en elkaar zorgen! 


Met vriendelijke groet, 

Marijke Arends

Coördinator Mantelzorg Overbetuwe

opbouwwerker 

Telefoonnummer : 06 - 49 88 10 94


24 juli 2020

Alzheimer Café Overbetuwe

Heb je dementie of ben je mantelzorger voor iemand met dementie en vind je het fijn om op de hoogte gehouden te worden van alle ontwikkelingen rondom het Alzheimer Café Overbetuwe?
Laat het ons weten, zodat we u kunnen informeren. Ook ontvang je dan een kleine attentie.
Je kunt je aanmelden door bij voorkeur je naam, adres, mailadres én je telefoonnummer door te geven via een mailtje naar alzheimercafe.overbetuwe@alzheimervrijwilligers.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijke Arends van Forte Welzijn via telefoonnummer 06 - 49 88 10 94.


8 juli 2020

Beschermingsmiddelen voor vrijwilligers

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld is Forte Welzijn langzaam aan de huisbezoeken weer aan het opstarten. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden
met de RIVM regels.

De vrijwilligers krijgen instructies en een fleurige tas met beschermende middelen zoals mondkapje, handschoenen, en desinfecterende handgel.
Deze vrijwilliger, Rinie, gaat starten met de huisbezoeken en is goed voorbereid!


3 juli 2020

Gezellige Fun en Fitdag voor jonge mantelzorgers op 30 juni 2020 in Overbetuwe

Op 30 juni jl. hebben een aantal jonge mantelzorgers een sportieve en gezellige middag doorgebracht in het sportpark in Driel: Fun en Fit. In samenwerking met jongerenwerk en Overbetuwe beweegt, stond bewegen en elkaar ontmoeten in deze vreemde Corona tijd centraal.  Lees meer over deze geslaagde middag in het verslag.

 

Wil je de volgende keer ook meedoen met een activiteit met andere kinderen die ook zorgen voor iemand anders?
Neem contact op met Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe. Je kunt bellen, appen, sms’en of mailen naar 06 – 49 88 10 94
marijke.arends@fortewelzijn.nl of bel, bij geen gehoor, tel.nr. 085 – 040 60 66 (receptie Forte Welzijn).


26 juni 2020

Geen eigen CAK bijdrage in april en mei 2020

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van VWS besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en
mei 2020 niet in rekening te brengen.
Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = dus maximaal € 190,-.

De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang.
Bij deze voorzieningen is de hulp en/of ondersteuning namelijk gewoon doorgegaan. De CAK factuur over de eigen bijdrage WMO is vertraagd.

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeteneen eigen bijdrage betalen. Door een technisch probleem bij CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. De komende maanden verstuurt CAK haar klanten die van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen.

 

Heb je vragen? Bel, app (06 49881094) of mail naar Mantelzorg Overbetuwe.
Sterkte en wijsheid gewenst en blijf goed voor elkaar zorgen!


7 mei 2020

Nieuwsbrief Mantelzorg Overbetuwe

Mantelzorg Overbetuwe heeft weer een nieuwsbrief uitgegeven met informatie en tips voor mantelzorgers in deze moeilijke coronatijd. 


Heb je vragen of behoefte aan contact (per telefoon), neem dan gerust contact op met mij, Marijke Arends. Je kunt me gewoon bereiken via de mail (marijke.arends@fortewelzijn.nl) , app, sms of telefoon ( 06 - 49 88 10 94).
Ik wens je sterkte in deze onrustige tijd. Samen komen we hier door heen!       

Graag willen we je op de hoogte houden van allerlei initiatieven en tips om jou als mantelzorger te ondersteunen in deze moeilijke tijd van de coronacrisis. We denken daarbij ook aan de jonge mantelzorger.


29 april 2020

Aanvraag voor huishoudelijke hulp voor mantelzorgers in de gemeente Overbetuwe

Ben je als mantelzorger zo druk met het zorgen voor de ander, dat het huishouden je te veel wordt? Wordt deze druk minder als er hulp in de huishouding komt? Je kunt dan hulp aanvragen bij de gemeente Overbetuwe.

Dat kan op twee manieren : je kunt je hulpvraag stellen via de WMO of je kunt de aanvraag  zelf regelen via de mantelzorgverklaring. In de bijgaande folder vind je alle informatie over huishoudelijke hulp en hoe je die kunt aanvragen. De informatie is ook vinden op de website van de gemeente.


17 april 2020

Jonge mantelzorgers in de coronatijd: Zorg goed voor jezelf

In deze informatie lees je tips om je te ondersteunen.

 

* Zorg voor de juiste informatie. Vooral op sociale media gaan de wildste verhalen
   rond. Laat je niet gek maken.

* Volg voor betrouwbare informatie, bijvoorbeeld het Jeugdjournaal.

* Voor kinderen en jongeren heeft het Nederlands Jeugdinstituut een pagina met
  vraag en antwoord over het coronavirus:

- https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen/Coronavirus-vraag-en-antwoord-voor-kinderen

- https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Vraag-en-antwoord-voor-jongeren

* Het is goed om over je vragen, zorgen of angsten te praten met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een docent van school.

Met de Kindertelefoon kun je gratis en anoniem bellen of chatten over jouw vragen of zorgen: 0800 – 0432 of https://www.kindertelefoon.nl/

* Maak een dagagenda:

wanneer ga je schoolwerk doen, welke tijd reserveer je voor jezelf en wanneer ben je er voor huisgenoten en voor klusjes in huis?

* Is de zorgondersteuning weggevallen dan komt er mogelijk extra veel werk op jouw schouders terecht. Bespreek met je familie wat je van elkaar verwacht en hoe je ook nog tijd overhoudt voor schoolwerk en leuke dingen doen.

 

* Ook kun je gebruik maken van de chatfunctie via www.JouwGGD.nl

 

* MantelzorgNL heeft een speciale pagina voor mantelzorgers ingericht met veel gestelde vragen over het coronavirus. 
Kijk hiervoor op www.mantelzorg.nl/coronavirus

* De Mantelzorglijn van MantelzorgNL is dagelijks bereikbaar op het telefoonnummer 030 - 760 60 55. 

 

Je kunt er natuurlijk ook over bellen, appen of mailen met Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe via nummer 06 - 49 88 10 94 en email marijke.arends@fortewelzijn.nl


7 april 2020

Aanvraag Mantelzorgcompliment

In de gemeente Overbetuwe zijn veel mantelzorgers actief. Ze zorgen voor een chronisch ziek familielid, iemand met dementie, een hulpbehoevende vriend of buur, een kind met een beperking. Dat doen ze onbetaald, soms dagelijks. De gemeente is blij met al die mantelzorgers en steekt hen dan ook graag een hart onder de riem met het mantelzorgcompliment.

Wanneer kom je als mantelzorger in aanmerking voor het compliment? Je verleent meer dan de gebruikelijke zorg aan bijvoorbeeld een ouder(s), broer of zus, een buurman of -vrouw, een vriend of een bekende en dat minstens 8 uur per week en gedurende minimaal 3 maanden. De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering aan alle mantelzorgers.
Het is een geldbedrag van maximaal € 225,-.

Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en te sturen via email  naar info@overbetuwe.nl of per post naar: Gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AA Elst.

 

Heb je vragen of wil je als mantelzorger met iemand praten, dan kun je altijd terecht bij Mantelzorg Overbetuwe. Je kunt daarvoor contact opnemen met Marijke Arends, coördinator van Mantelzorg Overbetuwe via telefoonnummer : 06 - 49 88 10 94 of via een mailtje naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl