Mantelzorg: een hele zorg!

Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe geeft informatie, advies en (groepsgerichte) ondersteuning aan iedereen die zorgt voor een naaste, zowel jonge- als oudere inwoners. De ondersteuning is gericht op het verlichten van de (zorg)taken van de mantelzorger en versterken van de mantelzorger.
Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als een luisterend oor, respijtzorg (vervangende zorg) om overbelasting te voorkomen, werk en mantelzorg, mantelzorgwaardering, voorbereiding indicatiegesprekken of samenwerking met anderen. Regelmatig worden themabijeenkomsten, ontmoetingsactiviteiten en trainingen georganiseerd. Deze worden aangekondigd via de website van
Forte Welzijn en via de huis-aan-huisbladen.

                                                                   Mantelzorg Overbetuwe is er voor jou!

Mantelzorgers kunnen zich registreren bij Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe. Zij worden dan op de hoogte gehouden van activiteiten en themabijeenkomsten. Hiervoor kun je contact opnemen met de receptie van Forte Welzijn via telefoonnummer
085 – 040 60 66 of via email : mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl.

Ook zorgprofessionals kunnen terecht voor vragen rondom mantelzorgers. Daarnaast streven we ernaar om mantelzorg als onderdeel van het dagelijkse leven op de kaart te zetten in eigen omgeving buurt of wijk zoals bijvoorbeeld bij sportverenigingen.


Vaste bijeenkomsten voor mantelzorgers:

* Mantelzorg café : 1 keer per kwartaal, in maart, juni, september en december, ‘s avonds van 19.30 uur tot 21.00 uur.
* Binnenkort start OntMoet! : 1 keer per 2 weken op dinsdagmiddag. Het is een ontmoetingsmogelijkheid voor (ex)mantelzorgers om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Ook is er dan iemand van Mantelzorg Overbetuwe aanwezig die je informatie kan geven over o.a. dementie, respijtzorg of andere vragen die je als mantelzorger hebt.
* Alzheimer café : elke 3e woensdagavond van de maand.

Voor de jonge mantelzorgers (5 tot en met 21 jaar) wordt er minimaal 1 keer per jaar een ontspannende activiteit georganiseerd. Informatie hierover krijgen de jongeren die geregistreerd staan en wordt via de website, krant en scholen bekend gemaakt.

Heb je vragen over- of behoefte aan (meer) informatie over mantelzorg, individuele ondersteuning, activiteiten rondom mantelzorg, dan kun je contact opnemen met Marijke Arends, mantelzorgcoördinator Forte Welzijn.

Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 49 88 10 94 of via het algemene telefoonnummer  van Forte Welzijn : 085 – 040 60 66.
Of mail naar: mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl.


3 juli 2020

Gezellige Fun en Fitdag voor jonge mantelzorgers op 30 juni 2020 in Overbetuwe

Op 30 juni jl. hebben een aantal jonge mantelzorgers een sportieve en gezellige middag doorgebracht in het sportpark in Driel: Fun en Fit. In samenwerking met jongerenwerk en Overbetuwe beweegt, stond bewegen en elkaar ontmoeten in deze vreemde Corona tijd centraal.  Lees meer over deze geslaagde middag in het verslag.

 

Wil je de volgende keer ook meedoen met een activiteit met andere kinderen die ook zorgen voor iemand anders?
Neem contact op met Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe. Je kunt bellen, appen, sms’en of mailen naar 06 – 49 88 10 94
marijke.arends@fortewelzijn.nl of bel, bij geen gehoor, tel.nr. 085 – 040 60 66 (receptie Forte Welzijn).


26 juni 2020

Geen eigen CAK bijdrage in april en mei 2020

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van VWS besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en
mei 2020 niet in rekening te brengen.
Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = dus maximaal € 190,-.

De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang.
Bij deze voorzieningen is de hulp en/of ondersteuning namelijk gewoon doorgegaan. De CAK factuur over de eigen bijdrage WMO is vertraagd.

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeteneen eigen bijdrage betalen. Door een technisch probleem bij CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. De komende maanden verstuurt CAK haar klanten die van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen.

 

Heb je vragen? Bel, app (06 49881094) of mail naar Mantelzorg Overbetuwe.
Sterkte en wijsheid gewenst en blijf goed voor elkaar zorgen!


18 mei 2020

Mantelzorgers en testen op het coronavirus

Beste mantelzorger, hoe gaat het met je? Ben je al een beetje gewend aan dit "nieuwe normaal"?

 

Per 18 mei 2020 is het voor mantelzorgers, die thuis zorg verlenen aan kwetsbare mensen, mogelijk zich te laten testen op Covid-19. Kijk voor meer informatie over het testen van mantelzorgers op de website van MantelzorgNL

Als we jou, als mantelzorger, ergens mee kunnen helpen, laat dat alsjeblieft weten per mail, app of telefoon. De contactgegevens van Marijke Arends, mantelzorgcoördinator van Mantelzorg Overbetuwe, vind je hierboven.
We zijn er voor jou! Sterkte, zorg goed voor jezelf!

Om mantelzorgers, die zorgen voor mensen met psychische klachten, extra te ondersteunen in deze coronatijd is een brochure uitgegeven met informatie en tips. 


29 april 2020

Aanvraag voor huishoudelijke hulp voor mantelzorgers in de gemeente Overbetuwe

Ben je als mantelzorger zo druk met het zorgen voor de ander, dat het huishouden je te veel wordt? Wordt deze druk minder als er hulp in de huishouding komt? Je kunt dan hulp aanvragen bij de gemeente Overbetuwe.

Dat kan op twee manieren : je kunt je hulpvraag stellen via de WMO of je kunt de aanvraag  zelf regelen via de mantelzorgverklaring. In de bijgaande folder vind je alle informatie over huishoudelijke hulp en hoe je die kunt aanvragen. De informatie is ook vinden op de website van de gemeente.


17 april 2020

Jonge mantelzorgers in de coronatijd: Zorg goed voor jezelf

In deze informatie lees je tips om je te ondersteunen.

 

* Zorg voor de juiste informatie. Vooral op sociale media gaan de wildste verhalen
   rond. Laat je niet gek maken.

* Volg voor betrouwbare informatie, bijvoorbeeld het Jeugdjournaal.

* Voor kinderen en jongeren heeft het Nederlands Jeugdinstituut een pagina met
  vraag en antwoord over het coronavirus:

- https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen/Coronavirus-vraag-en-antwoord-voor-kinderen

- https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Vraag-en-antwoord-voor-jongeren

* Het is goed om over je vragen, zorgen of angsten te praten met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een docent van school.

Met de Kindertelefoon kun je gratis en anoniem bellen of chatten over jouw vragen of zorgen: 0800 – 0432 of https://www.kindertelefoon.nl/

* Maak een dagagenda:

wanneer ga je schoolwerk doen,

welke tijd reserveer je voor jezelf en
wanneer ben je er voor huisgenoten en voor klusjes in huis?

* Is de zorgondersteuning weggevallen dan komt er mogelijk extra veel werk op jouw schouders terecht. Bespreek met je familie wat je van elkaar verwacht en hoe je ook nog tijd overhoudt voor schoolwerk en leuke dingen doen.

 

* Ook kun je gebruik maken van de chatfunctie via www.JouwGGD.nl

 

* MantelzorgNL heeft een speciale pagina voor mantelzorgers ingericht met veel gestelde vragen over het coronavirus.  Kijk hiervoor op www.mantelzorg.nl/coronavirus

* De Mantelzorglijn van MantelzorgNL is dagelijks bereikbaar op het telefoonnummer 030 - 760 60 55. 

 

Je kunt er natuurlijk ook over bellen, appen of mailen met Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe via nummer 06 - 49 88 10 94 en email marijke.arends@fortewelzijn.nl


7 mei 2020

Een nieuwe maand, een nieuw geluid?

Nu premier Rutte op 6 mei jl. een voorzichtige versoepeling van een aantal coronamaatregelen heeft bekend gemaakt,  hopen we natuurlijk dat het binnenkort mogelijk wordt om ook voorzichtig op bezoek te mogen in de verpleeghuizen. Wat zou dat voor veel mantelzorgers een opluchting zijn! Over de condities, die daarvoor nodig zijn, hebben we op de startpagina een link geplaatst naar een enquete. Wil je deze invullen, dan kun je die link ook hier openen.

Laten we hopen dat de ontwikkelingen en de resultaten van het RIVM zo gunstig zijn, dat de bezoekregelingen snel versoepeld worden, natuurlijk met in achtneming van de RIVM-regels. We volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet.
Graag willen we je op de hoogte houden van allerlei initiatieven en tips om je gezondheid optimaal te houden. Kijk ook eens op www.mantelzorgelijk.nl voor tips. 

 

Laat ons weten wat we voor jou kunnen doen. Dit kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl. Natuurlijk kun je ons ook altijd bellen op telefoonnummer 06 - 49 88 10 94 als je vragen hebt of je verhaal kwijt wilt. Lees voor informatie en tips ook onze nieuwe nieuwsbrief, die we begin mei jl. hebben uitgegeven.

 

We wensen je sterkte en wijsheid toe en blijf voor jezelf en elkaar zorgen! 


30 maart 2020

Informatie voor mantelzorgers in deze coronacrisis

Beste mantelzorgers,
 

Het coronavirus verspreidt zich steeds meer. En de getroffen maatregelen leiden tot veel vragen. Wat betekent dit voor mensen die intensief mantelzorg verlenen? Doordat sociale contacten zo veel mogelijk worden afgeraden zal veel ondersteuning weg vallen. Welke knelpunten kom je tegen, waar heb je hulp bij nodig. En wat is er nog wel mogelijk?


We merken dat mantelzorgers zich zorgen maken over het coronavirus. Zowel voor zichzelf als voor de mensen waarvoor ze zorgen. Dat begrijpen we goed. Graag willen we je op de hoogte houden van allerlei initiatieven en tips om je gezondheid optimaal te houden. Laat ons weten wat we voor jou kunnen doen. Dit kan eenvoudig door het sturen van een mailtje naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl. Natuurlijk kun je ons ook altijd bellen als je vragen hebt of je verhaal kwijt wilt: bel dan naar telefoonnummer 06 - 49 88 10 94.

Ter ondersteuning is het landelijk initiatief Mantelzorgelijk. Bezoek eens hun website www.mantelzorgelijk.nlzeker de moeite waard om daar aandacht aan te besteden. Deze organisatie heeft ook een mail voor mantelzorgers doen uitgaan.
Deze mail kunt u hier lezen.

Namens Mantelzorg Overbetuwe wensen we jullie sterkte en wijsheid toe en blijf goed voor jezelf en elkaar zorgen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Marijke Arends
Coördinator Mantelzorg Overbetuwe

opbouwwerker

Telefoonnummer : 06 - 49 88 10 94


7 april 2020

Aanvraag Mantelzorgcompliment

In de gemeente Overbetuwe zijn veel mantelzorgers actief. Ze zorgen voor een chronisch ziek familielid, iemand met dementie, een hulpbehoevende vriend of buur, een kind met een beperking. Dat doen ze onbetaald, soms dagelijks. De gemeente is blij met al die mantelzorgers en steekt hen dan ook graag een hart onder de riem met het mantelzorgcompliment.

Wanneer kom je als mantelzorger in aanmerking voor het compliment? Je verleent meer dan de gebruikelijke zorg aan bijvoorbeeld een ouder(s), broer of zus, een buurman of -vrouw, een vriend of een bekende en dat minstens 8 uur per week en gedurende minimaal 3 maanden. De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering aan alle mantelzorgers.
Het is een geldbedrag van maximaal € 225,-.

Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en te sturen via email  naar info@overbetuwe.nl of per post naar: Gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AA Elst.

Heb je vragen of wil je als mantelzorger met iemand praten, dan kun je altijd terecht bij Mantelzorg Overbetuwe. Je kunt daarvoor contact opnemen met Marijke Arends, coördinator van Mantelzorg Overbetuwe via telefoonnummer : 06 - 49 88 10 94 of via een mailtje naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl


11 maart 2020

Alzheimer Café Overbetuwe 2020

Het Alzheimer Café Overbetuwe is er voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, professionals en belangstellenden.

 

Elke derde woensdag van de maand wordt het Alzheimer Café Overbetuwe georganiseerd in Het “Huis van de Wijk Triade”
aan de Prins Hendrikstraat 5A in Elst.  We hadden voor het eerste halfjaar 2020 een mooi programma gemaakt, zoals je kunt lezen in het programma. Maar helaas zijn vanwege de maatregelen rondom het coronavirus die bijeenkomsten afgelast.
We hopen in september 2020 weer te kunnen starten.

 

De zaal is open op 18.30 uur; het programma start om 19.00 uur en eindigt om 20.30 uur. Het café sluit om 21.00 uur.
De toegang en koffie/thee zijn gratis en je hoeft je vooraf niet aan te melden.

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Inge van Dijk, coördinator van het Alzheimer Café, via telefoonnummer
06 – 53 11 88 23 of een mailtje sturen naar i.vandijk@alzheimervrijwilligers.nl.

 

Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd door de vrijwilligers van het
Alzheimer Café Overbetuwe, de gemeente Overbetuwe, Forte Welzijn en diverse zorginstanties.


Aangepast 19 maart 2020

Mantelzorgcafé over ergotherapie uitgesteld

In verband met de corona ontwikkelingen in Nederland ging het Mantelzorgcafé
op 23 maart 2020 niet door en was het verzet naar 22 juni 2020.
Maar ook op die datum gaat het niet door. Het streven is nu om het Mantelzorgcafé
op 14 september 2020 in aangepaste vorm weer te openen.

Heb je vragen of behoefte aan contact (per telefoon), neem dan gerust contact op
met mij, Marijke Arends. Je kunt me gewoon bereiken via de mail (marijke.arends@fortewelzijn.nl) , app, sms of telefoon ( 06 - 49 88 10 94). 
Ik wens je sterkte in deze onrustige tijd. Samen komen we hier door heen!

Het thema van de uitgestelde Mantelzorgcafé, dat nu voor 14 september a.s. gepland staat, zal zijn:
Handige ondersteuning voor mantelzorgers, ergotherapie.

Wil je als mantelzorger weten hoe je het best de zorgvrager kan begeleiden bij het instappen in de auto, bij het eten koken, het eten of het opruimen en vinden van spullen? Maar ook als je familielid vergeetachtig is door ziekte, dan heeft dat vaak consequenties voor zijn/haar zelfvertrouwen. 

Mevrouw Maaike van Kester, ergotherapeut bij Attent Zorg en Behandeling, zal deze avond de aanwezigen informeren over hoe
je in de thuissituatie om kunt gaan met bovenvermelde problemen. Bij mensen van 65 jaar en ouder met geheugenproblemen
is het mogelijk om door middel van handige en leuke technologische snufjes minder afhankelijk te zijn van hun mantelzorger
(project HANDIG). Hierover zal ook uitleg gegeven worden op deze avond.

In de pauze is er gelegenheid om zelf te zien en te voelen om welke handigheidjes het gaat.
Ook zal Maaike van Kester tips en adviezen geven.
Kortom: een praktische avond! Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen.


Je bent van harte welkom op deze interactieve avond. De entree is gratis.

Het mantelzorgcafé vindt plaats in de Ruimte, St. Maartensstraat 32 B in Elst en duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. We beginnen graag op tijd.

We kijken uit naar je komst!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijke Arends, coördinator Mantelzorg Overbetuwe, van Forte Welzijn via telefoonnummer 06 – 49 88 10 94 of stuur een mailtje naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl.
Je kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer van Forte Welzijn: 085– 040 60 66.