Mantelzorg: een hele zorg!

Voor de begeleiding van en steun aan mantelzorgers in Overbetuwe is er Mantelzorg Overbetuwe. Achter Mantelzorg Overbetuwe staat een organisatie met een actieve groep vrijwilligers en er is veel kennis en ervaring op het gebied van mantelzorg.


De vrijwilligers staan mantelzorgers met raad en daad terzijde als zij de grenzen van zorg en belastbaarheid soms even uit het oog verliezen en mantelzorg een opgave wordt. Ook voor jonge mantelzorgers zijn er activiteiten en is er steun.

 

Heb je vragen over- of behoefte aan (meer) informatie over mantelzorg, individuele ondersteuning, activiteiten rondom mantelzorg, zoals de Dag van de Mantelzorg, dan kun je contact opnemen met Marijke Arends, mantelzorgcoördinator Forte Welzijn.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 49 88 10 94 of via het algemene telefoonnummer  van Forte Welzijn : 085 – 040 60 66. Of mail naar: mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl.

 

                                                                          Mantelzorg Overbetuwe is er voor jou! 


Aangepast 19 maart 2020

Mantelzorgcafé over ergotherapie uitgesteld

Annulering Mantelzorgcafé op 23  maart a.s.

In verband met de corona ontwikkelingen in Nederland gaat het Mantelzorgcafé
op 23 maart niet door. Deze bijeenkomst wordt verzet naar 22 juni a.s.
Het Mantelzorg café zal dan op een andere locatie worden gehouden, nl. in de Ruimte, st. Maartensstraat 32 B in Elst. 

Heb je vragen of behoefte aan contact (per telefoon), neem dan gerust contact op met ondergetekende. U kunt mij gewoon bereiken via de mail (marijke.arends@fortewelzijn.nl) , app, sms of telefoon
( 06 - 49 88 10 94). Ik wens je sterkte in deze onrustige tijd. Samen komen we hier door heen!

Het thema van de uitgestelde Mantelzorgcafé op 22 juni a.s. zal zijn: Handige ondersteuning voor mantelzorgers, ergotherapie.

Wil je als mantelzorger weten hoe je het best de zorgvrager kan begeleiden bij het instappen in de auto, bij het eten koken, het eten of het opruimen en vinden van spullen? Maar ook als je familielid vergeetachtig is door ziekte, dan heeft dat vaak consequenties voor zijn/haar zelfvertrouwen. 

Mevrouw Maaike van Kester, ergotherapeut bij Attent Zorg en Behandeling, zal deze avond de aanwezigen informeren over hoe
je in de thuissituatie om kunt gaan met bovenvermelde problemen. Bij mensen van 65 jaar en ouder met geheugenproblemen
is het mogelijk om door middel van handige en leuke technologische snufjes minder afhankelijk te zijn van hun mantelzorger
(project HANDIG). Hierover zal ook uitleg gegeven worden op deze avond.

In de pauze is er gelegenheid om zelf te zien en te voelen om welke handigheidjes het gaat.
Ook zal Maaike van Kester tips en adviezen geven.
Kortom: een praktische avond! Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen.


Je bent van harte welkom op deze interactieve avond. De entree is gratis.

Het mantelzorgcafé vindt deze keer plaats in de Wieken, Prinses Irenestraat 49 in Elst en duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. We beginnen graag op tijd.

We kijken uit naar je komst!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijke Arends, coördinator Mantelzorg Overbetuwe, van Forte Welzijn via telefoonnummer 06 – 49 88 10 94 of stuur een mailtje naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl.
Je kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer van Forte Welzijn: 085– 040 60 66. 


11 maart 2020

Alzheimer Café Overbetuwe 2020

Het Alzheimer Café Overbetuwe is er voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, professionals en belangstellenden.

 

Elke derde woensdag van de maand wordt het Alzheimer Café Overbetuwe georganiseerd in Het “Huis van de Wijk Triade”
aan de Prins Hendrikstraat 5A in Elst. Kijk voor de data en onderwerpen van de bijeenkomsten in het programma.
Helaas is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus de bijeenkomst in april afgelast.

 

De zaal is open op 18.30 uur; het programma start om 19.00 uur en eindigt om 20.30 uur. Het café sluit om 21.00 uur.
De toegang en koffie/thee zijn gratis en je hoeft je vooraf niet aan te melden.

Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Inge van Dijk, coördinator van het Alzheimer Café, via telefoonnummer
06 – 53 11 88 23 of een mailtje sturen naar i.vandijk@alzheimervrijwilligers.nl.

 

Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd door de vrijwilligers van het
Alzheimer Café Overbetuwe, de gemeente Overbetuwe, Forte Welzijn en diverse zorginstanties.