Mantelzorg, een hele zorg!

Mantelzorg Overbetuwe Mantelzorg Elst Mantelzorg Heteren jonge mantelzorger

Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe geeft informatie, advies en (groepsgerichte) ondersteuning aan iedereen die zorgt voor een naaste, zowel jonge- als oudere inwoners. De ondersteuning is gericht op het verlichten van de (zorg)taken van de mantelzorger en versterken van de mantelzorger.
Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als een luisterend oor, respijtzorg (vervangende zorg) om overbelasting te voorkomen, werk en mantelzorg, mantelzorgwaardering, voorbereiding indicatiegesprekken of samenwerking met anderen. Regelmatig worden themabijeenkomsten, ontmoetingsactiviteiten en trainingen georganiseerd. Deze worden aangekondigd via de website van
Forte Welzijn en via de huis-aan-huisbladen.

                                                                   Mantelzorg Overbetuwe is er voor jou!

Mantelzorgers kunnen zich registreren bij Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe. Zij worden dan op de hoogte gehouden van activiteiten en themabijeenkomsten. Hiervoor kun je contact opnemen met de receptie van Forte Welzijn via telefoonnummer
085 – 040 60 66 of via email : mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl.

Ook zorgprofessionals kunnen terecht voor vragen rondom mantelzorgers. Daarnaast streven we ernaar om mantelzorg als onderdeel van het dagelijkse leven op de kaart te zetten in eigen omgeving buurt of wijk zoals bijvoorbeeld bij sportverenigingen.


Vaste bijeenkomsten voor mantelzorgers:

* Mantelzorg café : 1 keer per kwartaal, in maart, juni, september en december, ‘s avonds van 19.30 uur tot 21.00 uur.
* OntMoet! : 1 keer per 2 weken op dinsdagmiddag. Het is een ontmoetingsmogelijkheid voor (ex)mantelzorgers om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Ook is er dan iemand van Mantelzorg Overbetuwe aanwezig die je informatie kan geven over o.a. dementie, respijtzorg of andere vragen die je als mantelzorger hebt.

Vanwege de aanscherping van de coronaregels per 13 oktober 2020 gaan deze bijeenkomsten van Ontmoet! in de bibliotheek in Elst vanaf nu tot nader bericht helaas niet door.

* Alzheimer café : vanaf oktober 2020 elke 2e dinsdagavond van de maand.

Voor de jonge mantelzorgers (5 tot en met 21 jaar) wordt er minimaal 1 keer per jaar een ontspannende activiteit georganiseerd. Informatie hierover krijgen de jongeren die geregistreerd staan en wordt via de website, krant en scholen bekend gemaakt.

Heb je vragen over- of behoefte aan (meer) informatie over mantelzorg, individuele ondersteuning, activiteiten rondom mantelzorg, dan kun je contact opnemen met Marijke Arends, mantelzorgcoördinator Forte Welzijn.

Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 49 88 10 94 of via het algemene telefoonnummer  van Forte Welzijn : 085 – 040 60 66.
Of mail naar: mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl.


15 april 2021

Vertrek Marijke Arends

Beste mantelzorgers,

Na 25 jaar met plezier gewerkt te hebben bij deze organisatie, ga ik binnenkort met pensioen. Op 1 mei a.s. vertrek ik bij Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe.

Gelukkig is er een fijne opvolgster gevonden die de organisatie kent en betrokken is bij mantelzorg.
Per 1 mei 2021 gaat Saskia Henze de coördinatie van Mantelzorg Overbetuwe bij Forte Welzijn op zich nemen.
Ze is te bereiken via saskia.henze@fortewelzijn.nl of mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl of via 06 - 46 37 50 70.

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen wat jullie in mij hadden. Vanwege de corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk om een afscheidsfeestje te houden.

Mocht je nog vragen hebben of persoonlijk afscheid willen nemen, laat dat dan alsjeblieft weten.
Dat kan via email : marijke.arends@fortewelzijn.nl of via 06 -49 88 10 94. Mijn laatste werkdag is 28 april.

Ik wens jullie het allerbeste, zorg goed voor jezelf!

Hartelijke groet,

 

 

Marijke Arends
Coördinator Mantelzorg Overbetuwe / Opbouwwerker


26 maart 2021

Aanvraag voor Mantelzorgcompliment gewijzigd

In de gemeente Overbetuwe zijn veel mantelzorgers actief. Ze zorgen voor een chronisch ziek familielid, iemand met dementie, een hulpbehoevende vriend of buur, een kind met een beperking. Dat doen ze onbetaald, soms dagelijks. De gemeente is blij met al die mantelzorgers en steekt hen dan ook graag een hart onder de riem met het mantelzorgcompliment.

Wanneer kom je als mantelzorger in aanmerking voor het compliment? Je verleent meer dan de gebruikelijke zorg aan bijvoorbeeld een ouder(s), broer of zus, een buurman of -vrouw, een vriend of een bekende en dat minstens 8 uur per week en gedurende minimaal 3 maanden. De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering aan alle mantelzorgers.

Vanaf 2021 is de aanvraag voor een mantelzorgcompliment veranderd. De wijzigingen zijn als volgt:

-De zorgvrager (en niet de mantelzorger) vult het digitale aanvraagformulier in op de website van de Gemeente Overbetuwe. 
Het aanvraagformulier, dat voorheen op onze website stond, is komen te vervallen.

Zoals hierboven al beschreven kan dit alleen als er sprake is van mantelzorg die minimaal 8 uur per week gedurende minimaal
3 maanden gegeven wordt. Gebruikelijke zorg (bijvoorbeeld huishoudelijke taken en boodschappen) valt hier niet onder.


-De aanvragen worden gedaan vanaf april tot en met januari het volgende jaar. Tijdens die periode staat het aanvraagformulier op de website van de Gemeente Overbetuwe.


-De inwoner die zorg nodig heeft, woont in de Gemeente Overbetuwe, de mantelzorger kan elders wonen.


-Per zorgvrager wordt er een mantelzorgwaardering aangevraagd, ook als er meerdere mantelzorgers zijn. Dan kan de zorgvrager het bedrag verdelen.


-Het maximale bedrag wat de zorgvrager kan aanvragen bedraagt 225 euro voor 2021. Vanaf 2022 verandert dit bedrag.

 

-Elk jaar opnieuw kan de zorgvrager deze mantelzorgwaardering aanvragen, zolang er mantelzorg gegeven wordt en de zorgvrager niet opgenomen is in een verpleeghuis.

Heb je vragen over het aanvragen en/of invullen van het formulier, dan kun je contact opnemen met het Sociaal Team (telefoonnummer 14 0481 of  06 - 11 73 61 68, tussen 8.30 uur en 13.00 uur).
Je kunt met je vragen ook altijd terecht bij Mantelzorg Overbetuwe. Je kunt daarvoor contact opnemen met Marijke Arends, coördinator van Mantelzorg Overbetuwe via telefoonnummer : 06 - 49 88 10 94 of email: mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl


25 maart 2021

Mantelzorgers en de avondklok

Beste mantelzorger,

De avondklok, die op 23 januari 2021 door de Overheid is ingesteld, blijft voorlopig van kracht tot en met woensdag 28 april a.s. om 4.30 uur. Dit houdt in dat je tussen 21.00 uur en 4.30 uur binnen blijft. Je gaat alleen naar buiten als het noodzakelijk is.
Vanaf 31 maart 2021 gaat de avondklok een uur later in, dus om 22.00 uur en blijft van kracht tot de volgende ochtend om 4.30 uur.

 

Voor mantelzorgers voor wie het noodzakelijk is dat zij toch in de avond zorg moeten verlenen (medische en persoonlijke verzorging) kan een uitzondering gemaakt worden. Je moet dan je het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij je hebben. Deze verklaring vind je hier
De Rijksoverheid heeft dit formulier beschikbaar gesteld. Het is niet de bedoeling dat je een eigen formulier maakt.
Maak er alleen gebruik van als het echt niet anders kan. Ik wil je erop wijzen dat als je onrechtmatig gebruik maakt van de eigen verklaring, dat dit als een misdrijf wordt beschouwd. Je riskeert dan behalve een boete ook een strafblad.

Verdere geldige redenen om toch naar buiten te gaan is bij een calamiteit of als jijzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft. Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heb je geen formulier nodig.  Ga voor meer informatie naar : www.rijksoverheid.nl/avondklok. Je vindt ook informatie over de avondklok op de pagina Actueel.

De zorg voor een naaste met een ziekte of beperking is intensief, zeker in combinatie met school, werk, vrienden en hobby’s.

In deze tijd met het coronavirus kan de zorg zwaarder worden. Bijvoorbeeld omdat degene voor wie je zorgt de hele dag thuis is. Veel mantelzorgers maken zich zorgen over de persoon waarvoor ze zorgen. Angst voor besmetting van een kwetsbaar iemand speelt daarbij een rol. Verder kan er sprake zijn van (nog) minder tijd voor jezelf.

 

Juist in deze tijd heb je als mantelzorger misschien vragen over jouw situatie en/of behoefte aan een luisterend oor.
Dat begrijpen wij en daarom blijven wij je ondersteunen waar dat kan. Je kunt ons bereiken via telefoonnummer 06 - 49 88 10 94

of mail naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl.  

 

Blijf gezond en houd nog even vol! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marijke Arends

Coördinator Mantelzorg Overbetuwe / Opbouwwerker


12 november 2020

Burgemeester Overbetuwe en Forte Welzijn zetten mantelzorgers in het zonnetje

10 november is de Dag van de Mantelzorger. Op deze dag zetten we onze mantelzorgers in het zonnetje. Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos overhandigde in Valburg en Slijk-Ewijk aan een paar van hen een speculaastaartje. Alle andere mantelzorgers in de gemeente Overbetuwe ontvingen van Forte Welzijn een enveloppe met daarin een waardebon om gratis een speculaastaartje op te halen bij Albert Heijn Driessen in Elst.
Ook zat er een Dank je Wel kaart in om hen te bedanken voor hun inzet.


We begrijpen dat het niet voor iedereen voor de hand ligt om naar Elst te komen. Maar misschien kunt u iemand in uw omgeving, die regelmatig in Elst komt, vragen om voor u het taartje op te halen. Het was niet mogelijk om op korte termijn iets te regelen dat in alle kernen het taartje kon worden opgehaald. We zijn dan ook blij dat AH Driessen in Elst het mogelijk maakte om dit gebaar alsnog te realiseren.

Wij hopen dat u hier begrip voor heeft want het was een oplossing die gevonden is in een tijd waarin niets vanzelfsprekend is.


30 oktober 2020

Nieuws over Alzheimer Café Overbetuwe

Alzheimer Nederland voelt een morele verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van zowel de bezoekers als de vrijwilligers van de Alzheimer Cafés. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de corona-maatregelen effect hebben. Vandaar dat, naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober 2020, het advies is gegeven om alle Alzheimer Cafés in ieder geval tot en met 10 november 2020 gesloten te houden.


Heeft u dementie of bent u mantelzorger voor iemand met dementie en wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom het Alzheimer Café Overbetuwe? Laat het ons weten, zodat we ook u kunnen voorzien van de nieuwsbrief! Ook wanneer u suggesties heeft horen we graag van u. 

Voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of een luisterend oor is er natuurlijk de Alzheimer Telefoon. Deze is dagelijks van 9.00 uur tot 23.00 uur gratis bereikbaar via telefoonnummer 0800-5088. Ook op de website van Alzheimer Nederland is veel informatie te vinden.

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u terecht bij Christa Vogel, coördinator Alzheimer Café Overbetuwe, via email:  alzheimercafe.overbetuwe@alzheimervrijwilligers.nl


16 oktober 2020

OntMoet! voor mantelzorgers in de gemeente Overbetuwe voorlopig gestopt

Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe was, in samenwerking met de bibliotheek, gestart met de organisatie van een gezellig, ontspannen moment voor mantelzorgers en oud-mantelzorgers om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en in een ongedwongen sfeer een praatje maken met gelijkgestemden : OntMoet!

Maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen per 13 oktober 2020 willen we deze bijeenkomsten van OntMoet! in de bibliotheek in Elst vanaf nu tot nader bericht niet door laten gaan.

Mochten jullie behoefte hebben om elkaar toch te willen ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, laat dat dan weten door een mailtje te sturen naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl of via bel, sms of app naar het telefoonnummer van Marijke Arends, coördinator Mantelzorg Overbetuwe: 06 - 49 88 10 94. Dan gaan we kijken naar een alternatieve locatie, ook coronaproof natuurlijk, waar mensen dan met een groepje van 3 of 4 mensen kunnen samen komen. Ook als je zelf behoefte hebt om je hart te luchten, neem dan gerust contact op! Samen zijn we sterk! Zorg goed voor jezelf en blijf gezond! 


12 oktober 2020

Activiteit voor Jonge Mantelzorgers was een succes!

Op 7 oktober 2020 hebben een groep jonge mantelzorgers meegedaan aan een ontspannen activiteit, georganiseerd door Forte Welzijn Mantelzorg en jeugd en jongerenwerk.
Jongeren, die opgroeien met zorg, konden zo onbevangen genieten van een speurtocht, warme chocomel bij het kampvuur en friet! De speurtocht was georganiseerd door jongeren (Louis, Dylan en Justin) en werd begeleid door stagiaires.

De reacties van de jonge mantelzorgers waren positief. Juist in deze coronatijd, waarin al zoveel beperkingen zijn, was het een gezellige middag voor deze doelgroep.

 

Ben jij zelf mantelzorger of ken je iemand die ook zorgt voor iemand anders? Geef je dan op, dan kun jij er de volgende keer ook bij zijn! Voor informatie en aanmelden kun je mailen naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl. Je kunt ook smsen of appen naar Marijke Arends, coördinator Mantelzorg Overbetuwe, telefoonnummer 06 - 49 88 10 94.

Tot de volgende keer!


12 augustus 2020

Mantelzorgers in coronatijd

Hoewel de beperkende maatregelen rondom het coronavirus effect hebben, is het virus nog steeds actief en zijn we er dus ook nog niet vanaf. Natuurlijk willen we de mantelzorgers blijven ondersteunen want het blijft toch een onzekere tijd.
Graag willen we je op de hoogte blijven houden van allerlei initiatieven en tips om je gezondheid optimaal te houden.
Laat ons weten wat we voor jou kunnen doen. Dit kan eenvoudig door het sturen van een mailtje naar mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl. Natuurlijk kun je ons ook altijd bellen als je vragen hebt of je verhaal kwijt wilt:
bel dan naar telefoonnummer 06 - 49 88 10 94.

Daarnaast is er Mantelzorg.nl en het landelijk initiatief Mantelzorgelijk. Beide organisaties geven allerlei interessante tips en bieden ondersteuning aan mantelzorgers Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen op hun websites.  De organisatie Mantelzorgelijk heeft ook een mail voor mantelzorgers doen uitgaan. Deze mail kunt u hier lezen.

Om mantelzorgers, die zorgen voor mensen met psychische klachten, extra te ondersteunen in deze coronatijd is een brochure uitgegeven met informatie en tips. 

Namens Mantelzorg Overbetuwe wensen we jullie sterkte en wijsheid toe en blijf goed voor jezelf en elkaar zorgen! 


Met vriendelijke groet, 

Marijke Arends

Coördinator Mantelzorg Overbetuwe

opbouwwerker 

Telefoonnummer : 06 - 49 88 10 94


24 juli 2020

Alzheimer Café Overbetuwe

Heb je dementie of ben je mantelzorger voor iemand met dementie en vind je het fijn om op de hoogte gehouden te worden van alle ontwikkelingen rondom het Alzheimer Café Overbetuwe?
Laat het ons weten, zodat we u kunnen informeren. Ook ontvang je dan een kleine attentie.
Je kunt je aanmelden door bij voorkeur je naam, adres, mailadres én je telefoonnummer door te geven via een mailtje naar alzheimercafe.overbetuwe@alzheimervrijwilligers.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marijke Arends van Forte Welzijn via telefoonnummer 06 - 49 88 10 94.


8 juli 2020

Beschermingsmiddelen voor vrijwilligers

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld is Forte Welzijn langzaam aan de huisbezoeken weer aan het opstarten. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden
met de RIVM regels.

De vrijwilligers krijgen instructies en een fleurige tas met beschermende middelen zoals mondkapje, handschoenen, en desinfecterende handgel.
Deze vrijwilliger, Rinie, gaat starten met de huisbezoeken en is goed voorbereid!


3 juli 2020

Gezellige Fun en Fitdag voor jonge mantelzorgers op 30 juni 2020 in Overbetuwe

Op 30 juni jl. hebben een aantal jonge mantelzorgers een sportieve en gezellige middag doorgebracht in het sportpark in Driel: Fun en Fit. In samenwerking met jongerenwerk en Overbetuwe beweegt, stond bewegen en elkaar ontmoeten in deze vreemde Corona tijd centraal.  Lees meer over deze geslaagde middag in het verslag.

 

Wil je de volgende keer ook meedoen met een activiteit met andere kinderen die ook zorgen voor iemand anders?
Neem contact op met Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe. Je kunt bellen, appen, sms’en of mailen naar 06 – 49 88 10 94
marijke.arends@fortewelzijn.nl of bel, bij geen gehoor, tel.nr. 085 – 040 60 66 (receptie Forte Welzijn).


26 juni 2020

Geen eigen CAK bijdrage in april en mei 2020

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van VWS besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en
mei 2020 niet in rekening te brengen.
Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = dus maximaal € 190,-.

De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang.
Bij deze voorzieningen is de hulp en/of ondersteuning namelijk gewoon doorgegaan. De CAK factuur over de eigen bijdrage WMO is vertraagd.

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeteneen eigen bijdrage betalen. Door een technisch probleem bij CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. De komende maanden verstuurt CAK haar klanten die van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen.

 

Heb je vragen? Bel, app (06 49881094) of mail naar Mantelzorg Overbetuwe.
Sterkte en wijsheid gewenst en blijf goed voor elkaar zorgen!


7 mei 2020

Nieuwsbrief Mantelzorg Overbetuwe

Mantelzorg Overbetuwe heeft weer een nieuwsbrief uitgegeven met informatie en tips voor mantelzorgers in deze moeilijke coronatijd. 


Heb je vragen of behoefte aan contact (per telefoon), neem dan gerust contact op met mij, Marijke Arends. Je kunt me gewoon bereiken via de mail (marijke.arends@fortewelzijn.nl) , app, sms of telefoon ( 06 - 49 88 10 94).
Ik wens je sterkte in deze onrustige tijd. Samen komen we hier door heen!       

Graag willen we je op de hoogte houden van allerlei initiatieven en tips om jou als mantelzorger te ondersteunen in deze moeilijke tijd van de coronacrisis. We denken daarbij ook aan de jonge mantelzorger.


29 april 2020

Aanvraag voor huishoudelijke hulp voor mantelzorgers in de gemeente Overbetuwe

Ben je als mantelzorger zo druk met het zorgen voor de ander, dat het huishouden je te veel wordt? Wordt deze druk minder als er hulp in de huishouding komt? Je kunt dan hulp aanvragen bij de gemeente Overbetuwe.

Dat kan op twee manieren : je kunt je hulpvraag stellen via de WMO of je kunt de aanvraag  zelf regelen via de mantelzorgverklaring. In de bijgaande folder vind je alle informatie over huishoudelijke hulp en hoe je die kunt aanvragen. De informatie is ook vinden op de website van de gemeente.


17 april 2020

Jonge mantelzorgers in de coronatijd: Zorg goed voor jezelf

In deze informatie lees je tips om je te ondersteunen.

 

* Zorg voor de juiste informatie. Vooral op sociale media gaan de wildste verhalen
   rond. Laat je niet gek maken.

* Volg voor betrouwbare informatie, bijvoorbeeld het Jeugdjournaal.

* Voor kinderen en jongeren heeft het Nederlands Jeugdinstituut een pagina met
  vraag en antwoord over het coronavirus:

- https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen/Coronavirus-vraag-en-antwoord-voor-kinderen

- https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Vraag-en-antwoord-voor-jongeren

* Het is goed om over je vragen, zorgen of angsten te praten met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een docent van school.

Met de Kindertelefoon kun je gratis en anoniem bellen of chatten over jouw vragen of zorgen: 0800 – 0432 of https://www.kindertelefoon.nl/

* Maak een dagagenda:

wanneer ga je schoolwerk doen, welke tijd reserveer je voor jezelf en wanneer ben je er voor huisgenoten en voor klusjes in huis?

* Is de zorgondersteuning weggevallen dan komt er mogelijk extra veel werk op jouw schouders terecht. Bespreek met je familie wat je van elkaar verwacht en hoe je ook nog tijd overhoudt voor schoolwerk en leuke dingen doen.

 

* Ook kun je gebruik maken van de chatfunctie via www.JouwGGD.nl

 

* MantelzorgNL heeft een speciale pagina voor mantelzorgers ingericht met veel gestelde vragen over het coronavirus. 
Kijk hiervoor op www.mantelzorg.nl/coronavirus

* De Mantelzorglijn van MantelzorgNL is dagelijks bereikbaar op het telefoonnummer 030 - 760 60 55. 

 

Je kunt er natuurlijk ook over bellen, appen of mailen met Forte Welzijn Mantelzorg Overbetuwe via nummer 06 - 49 88 10 94 en email marijke.arends@fortewelzijn.nl