Bij Forte Welzijn streven we er naar om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en je te helpen als je ons om hulp vraagt. Mocht je toch ontevreden zijn over de manier waarop een van onze medewerkers jou heeft behandeld of hoe we met jouw vraag om hulp zijn omgegaan, dan kun je dat laten weten. We hebben hiervoor een klachtenregeling met een externe, onafhankelijke

beroepsmogelijkheid.

Wil je je klacht kenbaar maken, dan kun je die schriftelijk bij ons indienen via een mailtje naar info@fortewelzijn.nl.  

Alle informatie over onze werkwijze hoe wij jouw klacht behandelen kun je lezen in de bijgaande klachtenregeling.