Missie en visie

Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk
op het platteland. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel
als groepsgewijs. We doen dit vanuit sociale bewogenheid en bevorderen dat mensen zelf hun keuzes kunnen maken. De werkwijze van Forte Welzijn kenmerkt zich door professioneel en integer handelen.
Forte Welzijn werkt samen met andere organisaties die zich eveneens inzetten voor het welzijn van mensen.

Voor inwoners staan wij klaar.

Ieder mens telt en wij richten ons op de gehele lokale bevolking, maar er is specifieke aandacht voor kwetsbare burgers.

Het gaat er om dat ieder mens  meetelt (erbij hoort), meedoet (participeert) en meemaakt (beïnvloedt) en dat de sociale omgeving dit mogelijk maakt.

Forte Welzijn zet in op zelfredzaamheid en zelforganiserend vermogen van mensen en organisaties.

Forte Welzijn werkt nauw samen met vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Forte Welzijn ondersteunt en verbindt.

De vraag van mensen staat centraal en is bepalend voor het aanbod van activiteiten en interventies.

Forte Welzijn werkt kleinschalig en dicht bij mensen.

Forte Welzijn levert kwaliteit.

 

Voor opdrachtgevers zijn we een aantrekkelijke aanbieder en partner.

Forte Welzijn doet wat ze zegt (betrouwbaar) en zegt wat ze doet (communicatief).

Forte Welzijn weet wat er speelt in de gemeente en in de afzonderlijke dorpskernen.

Forte Welzijn is goed op de hoogte van de aandachtspunten van de lokale overheid en werkt op basis daarvan.

Forte Welzijn denkt mee met de opdrachtgever, werkt samen en legt verbanden tussen verschillende beleidsvelden en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Forte Welzijn werkt resultaatgericht en levert diensten die aantoonbaar maatschappelijk effect opleveren.

De verhouding prijs – kwaliteit is optimaal en transparant.

 

Binnen het netwerk willen we een belangrijke rol spelen:

Forte Welzijn zoekt samenwerking met alle lokale en regionale partijen, omdat

- dit in het belang van de inwoners is

- dit de dienstverlening ten goede komt

- dit gewenst is in het kader van de opdracht

Forte Welzijn is een betrouwbare netwerkpartner, die altijd zoekt naar de meerwaarde van samenwerking.

Forte Welzijn werkt intensief samen met vrijwilligersorganisaties en andere informele organisaties.

Forte Welzijn speelt een actieve rol in netwerken op de terreinen zorg en welzijn, wonen, onderwijs en werk.

 

Wij zijn klaar voor de toekomst:

Forte Welzijn is financieel gezond en heeft inzicht in de financiële risico’s, de bedrijfsvoering is op orde en er zijn meerdere inkomstenbronnen.

Forte Welzijn kent voldoende flexibiliteit om op wisselende vragen en situaties in te kunnen spelen.

De professionals van Forte Welzijn zijn deskundig, vaardig en competent. De bakens van Welzijn Nieuwe Stijl en Ondernemend Welzijn zijn richtinggevend voor hen.

Forte Welzijn kent een platte organisatie en geeft veel ruimte aan de professionals om, dicht bij de inwoners, creatief te ondernemen.

Forte Welzijn werkt constant aan innovatie en ontwikkeling, proactief inspelend op veranderingen in de samenleving.

Bewoners, overheid en partners weten wat het aanbod en de mogelijkheden van Forte Welzijn zijn.