Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (Raad) bewaakt de maatschappelijke doelstellingen waarvoor Forte is opgericht. Daarbij zien ze erop toe dat de directeur-bestuurder handelt in het belang van Forte en haar klanten. Ook staat de Raad de directeur-bestuurder met advies bij.

 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de koers en de dagelijkse leiding van Forte.

De Raad keurt de plannen en besluiten van de directeur-bestuurder goed en beoordeelt het functioneren van de directeur-bestuurder.

 

De Raad werkt volgens de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

 

Charles Lohnstein

Voorzitter

 

 

 

Personeelsbeleid, sociaal domein, bedrijfsvoering

Herman Verblackt

Lid RvT

 

 

 

Zorg, Seniorenbeleid, WMO, burgerparticipatie

Peter Waterman

Lid RvT

 

 

 

Financiën, riskmanagement, bedrijfsvoering

Ilona Jansen

Lid RvT

 

 

 

Zorg, organisatie ontwikkeling, AVG, sociaal domein

Heleen Kruijsen

Lid RvT

 

 

 

Juridisch, governance