22.500 euro voor ‘Vrijwilligerswerk als tussenstap’

Lees voor
15 februari 2022

22.500 euro voor ‘Vrijwilligerswerk als tussenstap’

Dit voorjaar gaat bij Forte Welzijn een nieuw project van start: ‘Vrijwilligerswerk als tussenstap’. Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van 22.500 euro van het Oranje Fonds.

‘Vrijwilligerswerk als tussenstap’ is een project voor statushouders en andere nieuwkomers in de gemeente Overbetuwe. Het helpt hen om van vrijwilligerswerk een stap te maken naar betaald werk. Vrijwilligerswerk is een mooie manier om de taalvaardigheid te verbeteren en Nederland te leren kennen. Én via vrijwilligerswerk vergroot je de kans op het vinden van betaald werk. Alhoewel het laatste nog wel eens tegenvalt. Om van vrijwilligerswerk echt de stap te maken naar een betaalde baan is begeleiding nodig.

Het project

Forte wil met het project ‘Vrijwilligerswerk als tussenstap’ de hulp bieden die eraan bijdraagt dat vrijwilligerswerk, in plaats van de nieuwe status quo, een geslaagde voorbereiding wordt op betaald werk. Het project geeft individuele ondersteuning bij het vinden van een vrijwilligersplek waar iets te leren valt. Iedere deelnemer wordt gekoppeld aan een participatiemaatje dat helpt bij het vinden van een plek en bij het maken van een goede start. Daarnaast zijn er groepsbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. Hoe is het om actief te zijn in een Nederlandse organisatie, wat voor (cultuur)verschillen kom je daar tegen, waar loop je tegenaan en vooral: hoe kun je er zoveel mogelijk ervaring opdoen? Ook geeft het project informatie over leren en werken in Nederland en over kansen op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder andere door op bezoek te gaan bij organisaties en bedrijven in de regio.

Kansen op de arbeidsmarkt

Afgelopen jaren was het, door de coronacrisis, voor veel nieuwkomers extra moeilijk om op gang te komen in Nederland. Er was veel minder mogelijk, qua contacten, begeleiding en op het gebied van vrijwilligerswerk. Dat maakt het belang van het project ‘Vrijwilligerswerk als tussenstap’ nóg groter. Fijn om, juist nu er zoveel kansen zijn op de arbeidsmarkt, eraan bij te dragen dat statushouders en andere nieuwkomers die kansen ook weten te benutten!

Oranje Fonds

Subsidieverstrekker het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt een ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij onder andere de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Meer informatie over Forte vind je op www.fortewelzijn.nl en over het Oranje Fonds op www.oranjefonds.nl