Wij stimuleren verbindingen

Het werk van Forte Welzijn draait om sociale verhoudingen en zorgt dat mensen beter aan de samenleving kunnen deelnemen. Wij brengen mensen en organisaties samen om de sociale kwaliteit van het leven te verbeteren. Dat doen we al tientallen jaren. Onze medewerkers werken op verschillende locaties en vaak ook op straat, in de dorpskernen en wijken, samen met inwoners, vrijwilligers en professionals.

 

We zijn er op gericht mensen de regie over hun eigen bestaan weer in handen te geven. Een lage drempel en een uitnodigende houding zijn daarbij vanzelfsprekend.

 

Forte Welzijn is verankerd in de lokale samenleving, in buurten en dorpen op het platteland. Hier werken wij nauw samen met organisaties (vrijwilligers en professionals) in verschillende sectoren: gemeente, volkshuisvesting, politie, bibliotheek, onderwijs, ondernemers, zorginstellingen en tal van vrijwilligersorganisaties.

 

Forte Welzijn denkt vraaggericht mee en staat open voor alle nieuwe initiatieven. Het gaat erom dat ze één ding gemeen hebben: dat de samenleving er beter van wordt!