Wij stimuleren verbindingen

Het werk van Forte Welzijn draait om sociale verhoudingen en zorgt dat mensen beter aan de samenleving kunnen deelnemen. Wij brengen mensen en organisaties samen om de sociale kwaliteit van het leven te verbeteren. Dat doen we al tientallen jaren. Onze medewerkers werken op verschillende locaties en vaak ook op straat, in de dorpskernen en wijken, samen met inwoners, vrijwilligers en professionals.

 

We zijn er op gericht mensen de regie over hun eigen bestaan weer in handen te geven. Een lage drempel en een uitnodigende houding zijn daarbij vanzelfsprekend.

 

Forte Welzijn is verankerd in de lokale samenleving, in buurten en dorpen op het platteland. Hier werken wij nauw samen met organisaties (vrijwilligers en professionals) in verschillende sectoren: gemeente, volkshuisvesting, politie, bibliotheek, onderwijs, ondernemers, zorginstellingen en tal van vrijwilligersorganisaties.

 

Forte Welzijn denkt vraaggericht mee en staat open voor alle nieuwe initiatieven. Het gaat erom dat ze één ding gemeen hebben: dat de samenleving er beter van wordt!


Forte Welzijn is een sociaalwerk organisatie die werkt met zelforganiserende teams. Samen met al onze medewerkers zijn we op weg om een Rijnlandse organisatie te worden. Het Rijnlandse model gaat uit van een organisatie op basis van gelijkwaardigheid, waarbij vertrouwen en vakmanschap centraal staan. 

In onderstaand organogram zie je hoe de lijnen in onze organisatie lopen.