Groen licht voor Caleidoz, Forte en Mozaïek Welzijn

Lees voor
8 april 2022

Groen licht voor Caleidoz, Forte en Mozaïek Welzijn

Caleidoz, Forte en Mozaïek Welzijn gaan samenwerken. De medezeggenschapsraden en de Raden van Toezicht gaven groen licht voor de bestuurlijke fusie. De nieuwe stichting heet Samenso: samen mensen sociaal. Eind mei is de officiële ondertekening van de statuten voor de nieuwe stichting. Er is vanaf dat moment één gezamenlijke Raad van Toezicht en één bestuurder. 

De drie organisaties werken voor de inwoners in gemeenten Berg en Dal, Buren, Doesburg, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Rhenen, Tiel, West Betuwe en Zevenaar.

Samenwerking

De drie stichtingen houden de eigen naam, een eigen jaarrekening en het huidige takenpakket. De vertrouwde medewerkers, vrijwilligers en locaties blijven. Iedere stad, iedere wijk, iedere straat vraagt om een eigen aanpak en dat blijft zo.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Elke dag zijn medewerkers en vrijwilligers van Caleidoz, Forte en Mozaïek Welzijn bezig met het ondersteunen, begeleiden en verder op weg helpen van inwoners. Ze merken dat vragen groter worden, antwoorden moeilijker te vinden zijn en steeds meer mensen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De druk is hoog. Om in de toekomst ook professioneel en met veel persoonlijke aandacht te blijven werken, hebben de drie organisaties een bestuurlijke samenwerking onderzocht en gaan dit nu verder uitwerken. In deze samenwerking, houden alle drie de organisaties hun eigen gezicht en blijven lokaal werken.