Forte Thuis bij gezinnen

Gezinsondersteuning …. Als je wel een steuntje in de rug kunt gebruiken.

 

Als gezin kun je in een situatie terecht komen waarin het niet zo goed loopt. Dat kan zijn door ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig sociaal contact, geldgebrek of spanningen in je relatie. Meestal lukt het je om zelf de problemen op te lossen. Maar soms is het een opluchting als iemand tijd en aandacht voor je heeft. Een luisterend oor of iemand die een handje kan helpen bij het regelen van praktische zaken om de situatie weer in balans te krijgen.

Een vrijwilliger van Forte Thuis zou dat steuntje in de rug kunnen bieden.

 

Wat is Forte Thuis ?

Forte Thuis biedt gezinnen ondersteuning in praktische vragen en hartelijkheid aan ouders met kinderen in de leeftijd

van 0 – 12 jaar in de gemeenten Overbetuwe en Berg en Dal. Als ouder geef je zelf aan waar jij het meeste behoefte aan hebt.

De vrijwilligers van Forte Thuis putten uit eigen ervaring in het opvoeden, de meesten zijn zelf ouder. Daarnaast hebben zij

een training gevolgd waarin zij voorbereid zijn om gezinnen te kunnen ondersteunen. Het vrijwilligersteam, dat zowel uit vrouwen als mannen bestaat, wordt begeleid en ondersteund door de coördinator.

 

Hoe verloopt het contact met Forte Thuis ?

De informatie over Forte Thuis kan verlopen via het consultatiebureau, via het wijkteam, de school, de huisarts, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Lijkt het je iets, dan kun je je, als ouder, zelf aanmelden bij de coördinator van Forte Thuis.

Na aanmelding maak je samen een afspraak. Daarin wordt besproken waar je graag ondersteuning bij zou willen hebben.

Jouw vraag staat centraal en wordt afgestemd op de gezinssituatie. Vervolgens kijkt de coördinator binnen het team

naar een geschikte vrijwilliger. Als er een goede klik is tussen jou en de vrijwilliger kan de samenwerking starten.

De duur van de ondersteuning is afhankelijk van de ondersteuningsvraag. Na afloop van de ondersteuningsperiode wordt er een evaluatieformulier ingevuld en uit die ervaring is gebleken dat ouders tevreden zijn over de ondersteuning.

Een ouder die na een eindevaluatie uit de grond van haar hart vertelde: “De vrijwilliger was voor mij een rots in de branding”.

 

Wat kun je verwachten van Forte Thuis ?

- Een vrijwilliger die jou persoonlijke aandacht geeft, een luisterend oor biedt en een steuntje in de rug kan zijn.

  Zoals de goede buurvrouw van vroeger.

- Ondersteuning bij de opvoeding van de kinderen. Soms is het fijn om even tijd te hebben voor een bezigheid waar je

  met jonge kinderen niet aan toe komt, bijvoorbeeld het bijwerken van de administratie of een doktersbezoek.

  In overleg kan de vrijwilliger dan op jouw kinderen passen.

- Het sociale netwerk uitbreiden. Wat is er allemaal in het dorp waar mensen elkaar kunnen ontmoeten?

- Hulp bij praktische zaken. Soms halen of brengen van je kind naar of van school, zwemles enzovoorts.

- Hartelijkheid en gelijkwaardigheid.

 

Forte Thuis maakt deel uit van Forte Welzijn. Wij werken in de gemeenten Overbetuwe en Berg en Dal. 

 

Voor meer informatie:

Forte Welzijn

Kerkpad 7, 6562 GA Groesbeek

telefoon : 085 – 040 60 66

email : info@fortewelzijn.nl

www.fortewelzijn.nl.

 

Coördinator : Roly Buijs-Sanders

telefoon : 06 – 33 79 38 41

email : roly.buijs@fortewelzijn.nl.

 

Ouder Jannie

“Na overleg met het Sociaal Kernteam over oplossingen voor opvang en opvoedadviezen werd ik doorverwezen. Ik vond het best spannend maar tijdens de kennismaking had ik er al snel een goed gevoel bij. Samen met de vrijwilligster waren zij bereid mee te helpen naar het zoeken van oplossingen en ik kreeg goede tips in het omgaan met mijn zoontje. Men had begrip voor de situatie. Ik heb geleerd een eigen mening te ontwikkelen en zelf mee te denken”.