Personenalarmering

Woon je alleen en ben je niet meer zo goed ter been? Of heb je andere beperkingen waardoor je je niet meer veilig voelt, alleen in huis? Wie haalt er hulp als je bij voorbeeld bent gevallen en niet meer kunt opstaan om te bellen? 

Op donderdag 23 juli 2020 ondertekenden Lucien Peeters van Forte Welzijn en Els Bartels en Marius van den Hoogen van
eXtra welzijn en zorgdiensten het samenwerkingscontract rondom personenalarmering in Berg en Dal. 

Forte Welzijn directeur Lucien Peeters: “Door de taak bij een specialist onder te brengen, die dit efficiënter en goedkoper doet, kan Forte Welzijn zich bezig houden met waar we goed in zijn: Sociaal Werk. EXtra is gespecialiseerd in alarmering en werkt volgens hetzelfde uitgangspunt als Forte Welzijn. Eerst vanuit preventie kijken wat mensen zelf met behulp van naasten (mantelzorgers) kunnen en eigen regie behouden voordat er professionele zorg aan te pas komt.”

 

Als verbindende partij werkt Forte Welzijn samen met andere organisaties die zich eveneens inzetten voor het welzijn van mensen. EXtra is zo’n organisatie. Een jonge onderneming in dienstverlening die zich richt op het ondersteunen van kwetsbare (oudere) burgers in hun streven om zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Een van die diensten is
de eXtra alarmering ter ondersteuning van de familie en/of mantelzorger.

Forte Welzijn ondersteunt mantelzorgers en streeft ernaar dat inwoners eigen regie houden en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Personenalarmering kan, met achterwacht van de mantelzorger, uitkomst bieden om dit mogelijk te maken.
Als dit niet mogelijk is zal met professionele inzet gewerkt worden. De samenwerking start 1 september 2020. Inwoners zullen eind juli/begin augustus per brief geïnformeerd worden.

Voor meer informatie kun je rechtstreeks contact opnemen met eXtra Welzijn en Zorgdiensten, via telefoonnummer:
06 - 44 41 82 60 of stuur een mailtje naar info@extra-diensten.nl.

Je kunt ook contact opnemen met Forte Welzijn, via telefoonnummer 085 – 040 60 66 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur) of door een mailtje te sturen naar info@fortewelzijn.nl.