Jongeren in Overbetuwe

Waarvoor kun je bij ons terecht?


Wij ondersteunen en faciliteren jongeren bij activiteiten die je zelf van de grond wilt tillen. De ondersteuning is breed en zeer divers en kan uiteenlopen van het aanreiken van een draaiboek voor een voetbaltoernooi tot het behulpzaam zijn bij het opzetten van een jongereninloop. De capaciteiten van de jongeren zijn het startpunt; het doel is dat jullie zoveel mogelijk zelf doen. We zijn er vooral voor jongeren die geen of weinig aansluiting hebben bij bestaande clubs en die vaak vooral op straat te vinden zijn. Wij helpen en stimuleren je om je tijd zinvol te besteden en zo je eigen plek in de maatschappij te veroveren.

 

Jongerenwerk is vooral een kwestie van goed samenwerken. We hebben goede relaties met andere organisaties en instellingen en hebben contact met dorpsraden, wijkplatforms, sportclubs, scholen en gebiedsagenten.

 

Het jongerenwerk vlak bij jou:

Jongerenwerk Driel

In Driel werken we actief op straat en organiseren activiteiten in samenwerking
met jongeren, ouders, sportclubs en de Dorpsraad.

Er een JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) aan de Drielse dijk op het Duivenveld.

 

 

 Jongerenwerk Elst

We werken in Elst actief op straat en in jongerencentrum De Uitvlucht. In De Uitvlucht zijn we druk bezig met het opknappen van het jongeren-centrum.  Als je het leuk vindt om mee te helpen klussen?!
Geef dit dan zeker aan!


Op dit moment zijn we voor jongeren open op vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 open.  Er is muziek, je kunt tafelvoetballen, internetten, TV/film kijken of lekker hangen met  je vrienden.

 

Activiteiten :

We organiseren verschillende activiteiten in samenwerking met jongeren en we houden themabijeenkomsten waarbij jongeren kunnen mee denken over de invulling van het jongerenwerk.

 

Bezoekadres:

Jongerencentrum De Uitvlucht

Prins Hendrikstraat 5a

(gebouw Triade, 1e etage)

6661 XL Elst, 0481 - 35 00 87. Jongerenwerk Heteren


In Heteren is het jongerenwerk actief op straat en in jongerencentrum Insula.

 

Jongerencentrum Insula:

Op dinsdag en donderdag kun je inlopen van 19.00 uur - 21.30 uur.
Iedereen tussen de 12 en 21 jaar is  van harte welkom!

Er zijn natuurlijk wel een aantal huisregels, we vinden het belangrijk dat je ze kent als je ons bezoekt.  Dus vraag ernaar en lees ze! 

 

 

 

Bezoekadres:

Jongerencentrum Insula

Poort van Midden-Gelderland

Groen 21

6666 LP HeterenJongerenwerk Zetten

Jongeren in Zetten zijn aan zet in het jeugd- en jongerencentrum naast de Wanmolen.

 

Jeugdcentrum UniqZ:
Het centrum heeft een nieuwe jongerencommissie en er zijn volop nieuwe projecten.

Less is More:

Dit is een project waarmee het jongerencentrum armoede onder jeugd uit de taboesfeer haalt. Het maatschappelijk statement ‘uitgaan van eigen kracht’ geven we een diepere betekenis. Belangrijk, want juist voor de jongeren in een kwetsbare levensfase kan armoede extra drukkend zijn. We nodigen je uit je talent te ontdekken en ideeën te ventileren voor
Less is More.

 

Er wordt regelmatig in samenwerking met de jongeren activiteiten georganiseerd,
zoals tafeltennistoernooi, after carnaval, leren spelen en meidenavonden. We werken veel samen met verenigingen en organisaties om het draagvlak te vergroten.

 

 

Bezoekadres:

Jongerencentrum JWZ

Schweitzerpark 2

6671 BR Zetten