Klaar voor de toekomst, drie organisaties willen elkaar versterken

Lees voor
28 januari 2022

Klaar voor de toekomst, drie organisaties willen elkaar versterken

Elke dag zijn medewerkers en vrijwilligers van Caleidoz, Forte en Mozaïek Welzijn bezig met het ondersteunen, begeleiden en verder op weg helpen van inwoners. Ze merken dat vragen groter worden, antwoorden moeilijker te vinden zijn en steeds meer mensen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De druk is hoog. Om in de toekomst ook professioneel en met veel persoonlijke aandacht te blijven werken, onderzoeken de drie organisaties de mogelijkheid tot een bestuurlijke samenwerking. In deze samenwerking, houden alle drie de organisaties hun eigen gezicht en blijven lokaal werken. Op 26 januari tekenden de drie organisaties een intentieverklaring.

Natuurlijk gaat dit niet vanzelf. Afgelopen jaren trokken welzijnsorganisaties in regio Zuidoost Gelderland en Noord-Limburg al samen op. Drie van deze organisaties vonden elkaar, er volgden diverse bestuurlijke gesprekken. Het werd duidelijk dat samenwerking op veel vlakken voordelen kon bieden. De drie organisaties werken voor de inwoners in gemeenten Berg en Dal, Buren, Doesburg, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Rhenen, Tiel, West Betuwe en Zevenaar.

Samenwerking
De drie stichtingen houden de eigen naam, een eigen jaarrekening en het huidige takenpakket. De vertrouwde medewerkers, vrijwilligers en locaties blijven. Iedere stad, iedere wijk, iedere straat vraagt om een eigen aanpak en dat blijft zo.

Op dit moment wordt er nog hard gepuzzeld. De drie organisaties zoeken uit of deze samenwerking echt bij hen past en of het genoeg voordelen biedt. En natuurlijk moeten er heel wat praktische zaken worden uitgezocht. Achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan deze samenwerking. Een toekomstige samenwerking waar ook inwoners elke dag een beetje meer van merken.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Samenwerken biedt mogelijkheden om sociaal werkers en vrijwilligers beter te ondersteunen in praktische zaken. De sociaal werkers kunnen zich hierdoor 100% richten op waar ze zo goed in zijn. Samenwerken betekent ook het beste in elkaar naar boven halen, vernieuwen en delen van kennis. Er zijn verschillende werksessies en overleggen. Zo werken de organisatie samen, om elke dag een stapje beter worden. Daar hebben alle drie de organisaties ontzettend veel zin in!