Logo DarkLogo Light

Raad van Toezicht

Lees voor

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (Raad) bewaakt de maatschappelijke doelstellingen waarvoor Forte is opgericht. Daarbij zien ze erop toe dat de directeur-bestuurder handelt in het belang van Forte en haar klanten. Ook vervult de Raad een klankbord en werkgeversfunctie van de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de koers van Forte. De Raad keurt de plannen en besluiten van de directeur-bestuurder en werkt volgens de Governancecode Sociaal Werk.