Overbetuwe Beweegt Jaaroverzicht 2021

Lees voor
1 april 2022

Overbetuwe Beweegt Jaaroverzicht 2021

Overbetuwe Beweegt is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties, waaronder Forte Welzijn, met als doel om een actieve en gezonde leefstijl te stimuleren onder álle inwoners van de gemeente Overbetuwe. Vanuit onze organisatie zijn buurtsportcoaches Barbara en Loesan samen met coördinator Ferdi onderdeel van Overbetuwe Beweegt.

Om dit mogelijk te kunnen maken, werkt Overbetuwe Beweegt samen met professionals en organisaties op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Denk aan sportclubs, kinderopvangorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, ouderenverenigingen, dorpshuizen en nog vele anderen.

Ze zorgen ervoor dat de inwoners weten wat er mogelijk is qua sport- en beweegaanbod en zowel bewust als onbewust worden aangezet om een actief en gezond leven te leiden.

Jaarlijks wordt er, met de platformpartners Overbetuwe Beweegt, een gezamenlijk jaaroverzicht. Ben je benieuwd naar wat ze allemaal bereikt hebben in 2021? Bekijk dan hier het jaaroverzicht Overbetuwe Beweegt 2021.