Hulp met schoolse zaken 6-18 jaar

Lees voor

Hulp met schoolse zaken 6-18 jaar

Forte School is er voor kinderen uit de gemeente Overbetuwe. Van de basisschool (vanaf groep drie) die wat extra aandacht nodig hebben, voor kinderen die naar het voorgezet onderwijs gaan en voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Wij geven hulp op maat zodat ze makkelijker mee kunnen komen in de klas, meer zelfvertrouwen krijgen en zich prettiger voelen op school. Let op, aanvragen lopen altijd via de school van jouw kind.

Een-op-een aandacht

Soms kunnen kinderen om verschillende redenen niet voldoende meekomen in de klas. Wij kunnen daarbij helpen! Samen met school en ouders kijken we wat nodig is en maken we een plan. Hoe we dit doen? Neem vandaag nog contact op met onze coördinator van Forte School en zij vertelt alles over deze begeleiding.

Groepsverband

Door in groepsverband te werken vergroot je de leefwereld van je kind. Samen gaan de kinderen aan de slag met verschillende activiteiten waarbij ze hun talent kunnen ontdekken. We gaan met groepjes van tien tot vijftien kinderen dertig weken lang aan de slag. In die dertig weken gaan we bijvoorbeeld samen sporten, de natuur in en zijn we creatief bezig. Daarnaast werken we nog steeds ook aan begrijpend lezen, het maken van een werkstuk of rekenen. Afhankelijk wat jouw kind nodig heeft.

De activiteiten zijn eens per week in de buurt waar je woont. Zo kan je kind ook na deze dertig weken afspreken met zijn nieuwe vrienden. Aanmelden kan via school, het zorgteam, maatschappelijk werk en jeugdconsulenten. Je kunt ook rechtstreeks bij ons terecht met je vraag. Het is wel de school die beslist of je kind hiervoor in aanmerking komt.

Bekijk ook het interview: Sara (11) zelfverzekerder op school dankzij extra ondersteuning

 

Liselotte de Bruijn

Coördinator Forte School
Overbetuwe
06-51 24 41 46