Activiteiten of bijeenkomsten mantelzorgers

Lees voor

Activiteiten of bijeenkomsten mantelzorgers

Er worden regelmatig activiteiten of bijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers.

NAH-café

Heb je Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of heb je hier als naaste mee te maken? Kom naar het NAH Café. Inmiddels organiseren Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe (SGO) en Forte Welzijn zowel in Elst als Heteren cafés.
Tijdens de bijeenkomsten ontmoet je andere mensen met NAH of hun naasten. Bij iedere bijeenkomst gaan ze in gesprek over steeds een ander thema. Daarnaast is er voldoende tijd om onderling met elkaar te praten. Inmiddels weten ook steeds jongere mensen de weg naar de cafés te vinden.

NAH café Elst in De Ruimte, St Maartenstraat 32b
NAH café Heteren in De Vloedschuur, Kerklaan 4a

Kijk ook eens op de site van de Stichting Gehandicaptenplatform Overbetuwe.

Mantelzorgcafe

1 keer per kwartaal, in maart, juni, september en december, ‘s avonds van 19.30 uur tot 21.00 uur.

OntMoet!

1 keer per 2 weken op dinsdagmiddag. Het is een ontmoetingsmogelijkheid voor (ex)mantelzorgers om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Ook is er dan iemand van Mantelzorg Overbetuwe aanwezig die je informatie kan geven over o.a. dementie, respijtzorg of andere vragen die je als mantelzorger hebt.

Alzheimercafé

elke 2e dinsdagavond van de maand.

Saskia Henze

coördinator Mantelzorg
Overbetuwe
06 46375070