Snellere doorgang voor huishoudelijke hulp

Lees voor
5 juli 2022

Snellere doorgang voor huishoudelijke hulp

De voucherregeling voor huishoudelijke ondersteuning voor overbelaste mantelzorgers is per 1 juli opgegaan in een ‘algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning’. Aan de indicatie, het aantal uren/week, verandert niets. De bestaande afspraken, dienstverlening voor maximaal 40 uur, lopen door totdat de 40 uur zijn bereikt. De eigen bijdrage wordt € 19,- per maand en int het CAK.

Overbelaste mantelzorgers of mantelzorgers die dreigen uit te vallen, hebben recht op huishoudelijke ondersteuning van maximaal 6 maanden. Het aantal uren en de duur stemt de mantelzorger af met de zorgaanbieder. De ondersteuning is bedoeld als verlichting van de mantelzorgtaken. De toegang tot ondersteuning loopt via de zorgaanbieder. De aanbieder maakt een inschatting of 6 maanden voldoende is, of dat er meer tijd nodig is. In het laatste geval wordt contact opgenomen met de gemeente Overbetuwe. Een Wmo consulent plant dan een keukentafelgesprek in.

Bij de aanmelding bij de zorgaanbieder naar keuze moet je een mantelzorgverklaring meesturen. Deze mantelzorgverklaring vul je zelf in. Kom je er niet uit? Mail dan met: mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.nl of bel 06-46 37 50 70 / 085 040 60 66.

Verder lezen en/of kijken bij wie je in Overbetuwe zorg kan afnemen? Klik hier.