Sociaal Atelier in Berg en Dal

  • Home
  • Sociaal Atelier in Berg en Dal
Lees voor

Sociaal Atelier in Berg en Dal

Het Sociaal Atelier is bedoeld voor professionals die die werken op het gebied van zorg, welzijn of leefbaarheid. Hieronder lees je meer over het Sociaal Atelier.

Wethouder Irma van de Scheur: “Er zijn in onze gemeente veel organisaties bezig met zorg, welzijn of leefbaarheid. Als deze organisaties meer met elkaar samenwerken kunnen we meer bereiken. Daarom organiseren we ieder jaar het Sociaal Atelier waarin we samenwerken aan projecten. Zo leren we elkaar leren kennen, kunnen we van elkaar leren en elkaar helpen. Zo zijn we onze inwoners, cliënten en klanten nog beter van dienst.”

Hoe werkt het Sociaal Atelier?

In het Sociaal Atelier kunnen organisaties voorstellen voor projecten aandragen die ze belangrijk vinden. Een projectvoorstel is iets waar je mee bezig bent of wilt gaan en waar je anderen bij nodig hebt. Als meer organisaties het project interessant vinden en uitkiezen gaan zij samen aan de slag in een werkgroep om het project uit te voeren. We willen elk jaar twee projecten met elkaar uitvoeren.

Het Sociaal Atelier begint met een gezamenlijke bijeenkomst in het voorjaar. Ter voorbereiding vragen we deelnemers om onderwerpen aan te dragen met een kort projectvoorstel per onderwerp. Een projectvoorstel is een concreet plan waar je mee aan de slag wil samen met anderen. Tijdens de eerste bijeenkomst worden deze ideeën gepresenteerd aan de anderen. Samen kiezen we twee ideeën uit. Daarna vormen we werkgroepen om de ideeën verder uit te werken.

Na een half jaar komen we weer samen. We kijken wat de stand van zaken is en bieden hulp en tips aan elkaar. Het is de bedoeling dat de projecten binnen een jaar worden afgerond. Daarna begint de cyclus opnieuw. Er is geld beschikbaar om de werkgroepen te helpen bij de realisatie van de projecten. De gemeente en Forte Welzijn ondersteunen de werkgroepen.

Wat zijn de resultaten van het Sociaal Atelier?

  1. Afgelopen twee jaar hebben we gewerkte aan de realisatie van vier ideeën, waarbij drie werkgroepen een mooi resultaat hebben bereikt.  Het eerste idee is het houden van talkshows over verschillende maatschappelijk thema’s. De eerste talkshow gaat over geldzaken en het effect op gezondheid. De talkshow is een idee van Pauline Dirkx van Bibliotheek Gelderland Zuid. Het is tot stand gekomen in samenwerking gemeente Berg en Dal, Forte Welzijn, ZZG zorggroep en Inbeweging. De talkshow bestaat uit 2 delen. U kunt beide delen naluisteren op Omroep Berg en Dal. Luister hier deel 1 en deel 2 van de talkshow.
  1. Het andere idee gaat over het plaatsen van boxen met tuingereedschap in de wijk. Dit gereedschap kunnen inwoners gebruiken om elkaar te helpen bij het onderhoud van de tuin. Dit idee is gerealiseerd in een samenwerking tussen Oosterpoort, Forte Welzijn, Zorgplus en de Gemeente Berg en Dal. Meer informatie lees je hier.
  1. Het derde idee dat tot resultaat heeft geleid is het idee van de supermarktsafari. Dit idee kwam van Natasja Janssen (MEE Gelderse Poort). Uiteindelijk heeft de werkgroep het oorspronkelijk idee omgevormd tot een kaartspel wat kinderen en jongeren onderling kunnen spelen met als doel dat zij zich meer bewust worden wat (on)gezond is. 

Hoe staat het ervoor met het Sociaal Atelier dit jaar?

Op donderdag 16 mei  heeft de voorjaarsbijeenkomst van het Sociaal Atelier plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst zijn vijf ideeën gepitcht aan de deelnemers. Daarvan zijn er twee uitgekozen waar men in twee werkgroepen dit jaar mee aan de slag gaat, namelijk: Psychisch gedoe en Sociaal Tuinieren.

Heb je vragen over het Sociaal Atelier?

Voor vragen over het Sociaal Atelier kun je contact opnemen met projectleiders Lex Schinkel, Rick Brounen of Helen Schot via lex.schinkel@fortewelzijn.nl  r.brounen@bergendal.nl of h.schot@bergendal.nl.

Sociaal Atelier

Lex Schinkel

Opbouwwerker
Berg en Dal
gemeente Berg en Dal
06-23 48 17 78