Spel aan Huis van start in Berg en Dal

Lees voor
9 november 2023

Spel aan Huis van start in Berg en Dal

Elke woensdagochtend wacht Emir trappelend van enthousiasme bij de voordeur: “Wanneer komt Kim nou?” Kim is de spelbegeleidster van Spel aan Huis, die wekelijks 1,5 uur met Emir komt spelen. Mét een tas vol verrassend spelmateriaal.

Zo gaat dit al 35 jaar in Nederland. In 1988 ging het programma Spel aan Huis van start in Den Haag. Momenteel is Spel aan Huis beschikbaar voor gezinnen in veertien gemeenten. Forte Welzijn voert vanaf nu ook in Berg en Dal het gratis programma Spel aan Huis uit! Bij Spel aan Huis komt er wekelijks een getrainde stagiaire of vrijwilliger spelen met kinderen en hun ouders. Ouders krijgen informatie hoe zij hun kind kunnen laten spelen. De stagiaire/vrijwilliger wordt begeleid door een professionele coördinator van Forte. Wil je meer hierover weten of jezelf aanmelden? Neem dan contact met Louise Mensink, coördinator Spel aan Huis van Forte Welzijn via 06-45 11 48 38 of louise.mensink@fortewelzijn.nl.

Spel aan Huis is voor gezinnen met kinderen tussen 1,5 en 7 jaar
Spelen is belangrijk. Het zorgt dat kinderen zich beter voelen. Maar spelen helpt kinderen ook creatief te zijn of dat ze dat ze meer zin krijgen om te spelen. Ook is spelen belangrijk voor de sociale ontwikkeling. Al spelend leren kinderen met anderen omgaan, samenwerken en problemen oplossen. Toch is spelen niet voor elk kind vanzelfsprekend. Misschien heeft het niet de ruimte, ontbreekt het juiste speelgoed of zijn er factoren in het gezin die spelen in de weg staan.

Iedere week een stapje
Veel jonge gezinnen kampen met een vaak gebrek aan tijd, zeker als ze in het dagelijks leven te maken hebben met problemen. Dan is het makkelijk om een kind met een schermpje bezig te houden. Maar daardoor speelt een kind vaak minder dan goed is en dit bevordert de ontwikkeling van het kind niet. Spel aan Huis helpt kind én ouders weer tot spelen te komen. De spelbegeleider kiest speelgoed dat het kind helpt een volgende stap in de ontwikkeling te zetten. Een balanceerbal om beweging te stimuleren, een spelletje om samen te leren spelen of poppen om het fantasiespel te ontwikkelen. Kinderen worden uitgedaagd om een nieuwe stap te zetten en ouders krijgen tips en ideeën. Ook kunnen ouders, als zij dat willen, vragen over de opvoeding bespreken.

Spel aan Huis is een programma van de Stichting Preventief op Maat.