Week van de Jonge Mantelzorger van 1 tot 7 juni 2020

Lees voor
2 juni 2020

Week van de Jonge Mantelzorger van 1 tot 7 juni 2020

Eén op de vier kinderen en jongeren tussen de 4 en 24 jaar heeft thuis te maken met zorg, bijvoorbeeld voor een ouder, broer of zus die chronisch ziek is, een (verstandelijke) beperking heeft of een psychische aandoening. Zij, en hun omgeving, beseffen lang niet altijd dat zij tot die doelgroep behoren. Om meer begrip, herkenning en erkenning te creëren is de Week van de Jonge Mantelzorger in het leven geroepen.

Doordat deze jonge mantelzorgers op jonge leeftijd al te maken krijgen met zorgtaken, worden zij beperkt in hun eigen ontwikkeling en groei, wat negatieve effecten kan hebben zoals chronische stress, verminderde schoolprestaties of studievertraging.
De huidige onzekere coronaperiode kan leiden tot extra belasting van de jonge mantelzorgers. Daarom is het belangrijk dat er extra aandacht is voor deze doelgroep. Nu, en in de toekomst.

Meer informatie over de Week van de Jonge Mantelzorger kun je lezen in het nieuwsbericht.